Rutinas máis que 60 Autolisp para AutoCAD

Lisp para conversións e operacións


1. Converta pés en metros e viceversa

Esta rutina xerada con Autolisp permítenos converter o valor introducido de pés a metros e viceversa, o resultado móstrase na liña de comandos.

Aquí tamén usar a función CVunit, esta función Lisp, valores de conversión obtidos, acad.unt Ficheiro (AutoCAD Unidade Definition), se quere observar en detalle o que estes valores e taxas de conversión diferentes, eu sugiro que ver este ficheiro .

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: Persoal
 3. Escolla o tipo de conversión: pés a metros ou metros a pés
 4. Introduza o valor que desexa converter
 5. Recibirá na liña de comandos a información coa conversión da unidade

Pode obter a rutina aquí


2. Multiplica todos os textos seleccionados

Esta rutina xerada en AutoLisp permite obter a multiplicación de todos os valores dos textos seleccionados, para que esta rutina funcione correctamente, é necesario que os textos seleccionados sexan de tipo TEXTO e non de tipo MTEXT.

Por exemplo, se ten tres textos 3 cada un con valores: 1, 2, 3 e seleccionou tres, o resultado do comando é a multiplicación deses tres números, igual a: 6.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: mul
 3. Seleccione todos os textos que desexe obter a multiplicación.
 4. Prema a tecla Entrar para obter o resultado.

Pode obter a rutina aquí


3. Converte polgadas en metros

Esta pequena rutina permítenos converter o valor ingresado en polgadas a metros que mostra o resultado na liña de comandos, tamén mostra o resultado dividido entre 2 como parte da información adicional.

Pode modificar este comando para converter outros tipos de unidades, polo que debe modificar o código fonte, por exemplo, converter centímetros a centímetros o minutos a segundos, simplemente cambia os parámetros da función «Cvunit«, Neste comando cvunit ten os seguintes parámetros:« pulgadas »« metros », con estes parámetros, o valor introducido tomarase como pulgadas (polgadas) e converterase en metros (metros), pode cambiar os parámetros polos seguintes:« minuto »« segundo »,« pulgada »« cm »,« acre »« quilómetro »,« pé »« entre », entre outros.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: PM
 3. Introduza o valor que quere converter de centímetros a metros e

Preparado, obterás a información coa conversión da unidade.

Pode obter a rutina aquí


4. Engada as lonxitudes das liñas da capa seleccionada

Esta rutina permítelle engadir as distancias de todas as liñas contidas na capa do obxecto que seleccionou.

Esta rutina permítelle engadir as distancias de todas as liñas que están contidas na capa do obxecto que seleccione, se se atopan polilíncias na capa seleccionada, serán ignoradas.
Unha vez que se atopa a suma de todas as liñas o resultado móstrase.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: sumlcapa
 3. Seleccione a liña que se atopa na capa das liñas que desexa engadir

Pode obter a rutina aquí por USD 5.99


5. Engade ou resta valores aos textos seleccionados

Esta rutina feita con AutoLisp permítenos engadir ou restar valores aos textos que están seleccionados.

Por exemplo, se ten texto cun valor de 5 e usa este comando e introduce o valor 2, o texto seleccionado cambiará, actualizado polo valor 7, se introduce o valor -2, o texto actualizarase a 3.

Faga o seguinte para usar esta rutina.

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: vsr
 3. Indica o valor a engadir ou restar
 4. Selecciona os textos para engadir ou restar.

Pode obter a rutina aquí


6. Obteña áreas das seccións sombreadas

Esta rutina permite obter áreas de sombreado de sección transversal e establecer os valores obtidos nos atributos de bloque seleccionados.

Os shaders seleccionados deberían estar nunha capa que describa o tipo de área a obter, por defecto o lisp lerá dous nomes de capas, que son os seguintes: «ShadingCut»E«ShadowFill«.

O lisp engade todas as áreas das sombras que están na capa «ShadingCut»E todas as áreas de sombreamento da capa«ShadowFill»E unha vez que a selección das lousas está rematada, actualízanse os atributos do bloque de áreas. Para iso debes primeiro seleccionar o atributo do bloque progresivo, este é un atributo invisible, pero a lista xusto antes do A selección mostrao e escóitea de novo, isto faise co comando «Attdisp«, Entón seleccionaranse os atributos das áreas de corte e enchido e estes actualizaranse de acordo cos valores das áreas atopadas.

A selección dos obxectos realízase mediante unha xanela que inclúe todas as segururas incluíndo o texto do progresivo da sección.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: AXA.
 3. Seleccione mediante unha ventá todas as punções de corte e recheo da sección, incluíndo o texto do progresivo da mesma.
 4. Selecciona un a un os atributos do bloque a modificar, comezando co atributo do progresivo.
 5. O comando finalizará automaticamente despois de que se seleccionaron os atributos de recorte e de corte.

Un arquivo CAD de exemplo está conectado ao lisp para unha mellor comprensión do comando.

Pode obter a rutina aquí


7. Obter a inclinación dunha liña ou polilínea

Este comando (Autolisp) obtén o valor de inclinación dunha liña ou unha polilínea e tamén obtén a lonxitude da liña, a lonxitude horizontal eo ángulo.

Presenta unha gran axuda cando queremos controlar os nosos xogar, o resultado só se pode mostrar na pantalla (liña de comando) ou seleccionando un texto (o valor deste texto cambiará polo valor da inclinación atopada).

Vale resaltar que no caso dunha polilínea, este comando atopa a inclinación de só o primeiro segmento.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: pnd
 3. Seleccione a liña ou a polilínea para obter a inclinación.
 4. Se se desexa, pode seleccionar un texto para substituír o seu valor coa inclinación atopada, se non, só prema Entrar para obter os resultados na pantalla.

Pode obter a rutina aquí


8.  RUTINA EN LISP VISUAL PARA OBTENER A SUMA DE LÍNEAS SELECCIONADAS ou POLIÑINOS

Esta é unha rutina xerada por Lisp que obtén a suma das lonxitudes das polilínas ou liñas seleccionadas, o resultado desta suma pódese configurar nun texto seleccionándoo ou só se pode mostrar na liña de comandos.

Pode seleccionar as liñas e as polilíncias todas xuntas a través dunha fiestra ou unha por unha.

O número decimal predeterminado da suma das lonxitudes atopadas é 2, pero pode introducirse outro valor.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: lpl
 3. Introduza o número de decimais para o resultado da suma das lonxitudes
 4. Seleccione as liñas ou polilinas para engadir as súas lonxitudes
 5. Prema a tecla Entrar para finalizar a selección
 6. Seleccione un texto para substituír o seu valor co da suma obtida ou prema Entrar de novo para mostrar o resultado na liña de comandos

Pode obter a rutina aquí


9. RUTINA EN LISTA VISUAL QUE GENERA UNHA LISTA DAS CAPAS DO DIBUJO ACTUAL

Esta é unha pequena rutina que xera unha lista cos nomes de todas as capas do deseño actual e mostra-lo na liña de comandos.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
Introduce o nome do comando: lc
O resultado será unha lista na liña de comandos de todas as capas do debuxo actual.

Pode obter a rutina aquí


Traballando con coordenadas


10. RUTINA AUTOLISP QUE INSERVE UNHA TÁBOA DE DATOS

Esta rutina xera unha táboa co número especificado de filas e columnas, é similar ao comando da táboa AutoCAD, pero máis lixeiro a empregar.

Esta rutina xera unha táboa co número de filas e columnas especificadas, é semellante ao comando da táboa AutoCAD, pero é máis lixeiro a usar, aínda que non vincula datos con Excel tes a opción de cubrir a táboa cun valor predefinido que por defecto é «0.00» e colócase en cada cela para ser editada posteriormente.

Este comando tamén permite xerar a táboa usando dúas opcións, a primeira opción permite definir a táboa a través dunha altura e ancho fixos das celas ea outra opción axuste estes valores para que o número especificado de filas e columnas introduce a designación dunha xanela.

As opcións adicionais inclúen o seguinte:

 • Texto predeterminado: Pódese instruír o comando para inserir un valor predeterminado ("0.00") en cada cela xerada, este valor pode ser personalizado e pode ser modificado por calquera outro.
 • Altura do texto: É a altura que terá o texto inserido, a altura predeterminada ten un valor de "0.25".
 • Xustificación: do texto inserido, polo que hai dúas opcións: Caber (Axustar en cela) e Medio (metade da cela).
 • Cor: Esta é a cor que terán os textos inseridos, por defecto a cor inicial é a cor actual definida.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: Tabla
 3. De acordo co Modo de Xeración seleccionado, indícase un punto ou se indican dous puntos para xerar unha xanela

Pode obter a rutina aquí


Lisp rutinas para a interacción con Excel


11. Exportar puntos de coordenadas a un ficheiro CSV

Esta rutina xerada con Autolisp permítelle exportar puntos de coordenadas a un ficheiro CSV de Microsoft Excel. Os obxectos desde os que pode exportar estas coordenadas son puntos, textos e bloques, só selecciona e indique un ficheiro de destino das coordenadas.

Debe ser especial atención en caso de que os obxectos sexan textos, desde o punto de inserción que se ten en conta á hora de exportar as coordenadas, Depende da xustificación que teñan estes textos, se está seguro de que a xustificación dos textos é correcta, non hai ningún problema na exportación dos puntos.

Recoméndase seleccionar obxectos que teñen un único punto de inserción, como bloques ou puntos de AutoCAD, deste xeito é máis seguro que as coordenadas exportadas son as que corresponden.

Como mencionamos anteriormente, esta rutina exporta coordenadas desde puntos, textos (ou tamén Mtext) e bloques, pero podes complementar o código fonte para ter en conta outras entidades como por exemplo: círculos, puntos iniciais de liñas, entre outros obxectos que na súa base de datos ten o código 10.

As coordenadas exportadas teñen o formato P, N, E, C (Punto, Norte = Y, Leste = X, Cota = Z) e como se exporta a un ficheiro CSV (separado por comas), ao abrir o ficheiro cada valor ocupará a súa cela separada.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: EPC
 3. Seleccione os obxectos desde os que se exporán as coordenadas (observe que seleccionará puntos, textos e bloques (se os atopou).
 4. Indica a localización e o nome do ficheiro CSV no que se xerarán as coordenadas exportadas.

Pode obter a rutina aquí


12.  ROUTINE EXPORTING COORDINATE POINTS FROM LINES TO A CSV FILE

Esta rutina xerada de Autolisp para AutoCAD permítelle exportar os puntos das coordenadas dos extremos das liñas seleccionadas a un ficheiro CSV de Microsoft Excel

As coordenadas exportadas corresponden ao punto de partida e final das liñas, entón no caso de que as liñas estean unidas polo mesmo punto, o Lisp lerá 2 veces a mesma coordenada.

Neste caso, se o desexa debes considerar a opción de ordenar as coordenadas e elimina os duplicados, as coordenadas exportadas teñen a formato P, N, E, C (Punto, Norte = Y, Leste = X, Dimensión = Z) e como se exporta a Ficheiro CSV (separados por comas), ao abrir o ficheiro cada valor ocupará a súa cela de forma independente e ordenada.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: EL3
 3. Selecciona as liñas a partir das cales se exporán as coordenadas de punto de partida e de finalización.
 4. Indica a localización e o nome do ficheiro CSV onde se xerarán as coordenadas exportadas.

Pode obter a rutina aquí


13. RUTINA LISP PARA IMPORTAR PUNTOS DE COORDINADAS DE MICROSOFT EXCEL

Esta rutina xerada para uso en AutoCAD e as súas aplicacións verticais permiten que incorpore as coordenadas dos puntos dun arquivo en Microsoft Excel, esta rutina non é necesario especificar os detalles relacionados co arquivo a importar, por medio da súa interface ten opcións dispoñibles necesario importar os puntos como queiras.

Para importar os puntos, é necesario que o ficheiro de punto a importar ten unha extensión XLS (desde versións anteriores á oficina 2007) ou XLSX (versión 2007 ou posterior) e no ficheiro as coordenadas son formateadas co formato: P, N, E, C, D, (Pxuntos, Norte, Este Cota Ddescrición), como se mostra na seguinte imaxe:

Permítelle escoller entre 3 diferentes tipos de formas de inserir un obxecto de punto na coordenada lida.

 • O primeiro é escoller inserir un Entidade Punto AutoCAD (que é xerado polo comando POINT), recordade que a visualización dun punto en AutoCAD depende do tipo de visualización de puntos que definiu co comando DDPTYPE.
 • A segunda opción consiste en seleccione un bloque almacenado no debuxo como punto a inserir na coordenada lida, a rutina crea por defecto un novo bloque chamado "cg-point", que se pode empregar no caso de que haxa bloques ou non no debuxo.
 • A terceira opción relacionada co estilo de punto, Permite importar un bloque do disco ríxido, lembre que neste caso as dimensións coas que se creou o bloque inflúen na visualización do bloque ao momento da inserción.
 • Respecto de datos de punto (etiquetas), iCe permite decidir o que quere amosar, se só quere amosar un punto, só terá que seleccionar esta opción, o mesmo para o texto da Dimensión ou a Descrición do punto. Pode optar por mostrar os datos da etiqueta 3 ou mostrar ningunha.

Tamén pode controlar o número de decimais no texto da dimensión inseridaA escala será rotulado, a rotación dos mesmos cuxo punto base é a localización do punto de importación e separación da etiqueta con relación ao punto, esas opcións son poden ser almacenados cun nome, de xeito que pode chamalos segundo os puntos que importará.

Todas estas opcións permitiranlle importar os seus puntos desde un ficheiro de Excel de xeito rápido e claro, vale a pena aclarar que a forma na que os textos da etiqueta de punto se ven non depende da rutina, pero o estilo de texto actual do debuxo e da capa actual.

Fai un tempo publiquei unha rutina desenvolvida por un usuario, que permitía importar as coordenadas pero desde un ficheiro de texto pero con moitas limitacións, esta vez a través deste novo comando teremos máis opcións para controlar a inserción de puntos de coordenadas.

O ficheiro adxunto tamén ofrece un exemplo de bloque que pode importar, ademais dunha folla de cálculo co formato correcto que precisa o comando para importar as coordenadas sen ningún inconveniente.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: ICE
 3. No cadro de diálogo, especifique as opcións que crees convenientes para importar puntos.

Pode obter a rutina aquí


14. Importar áreas desde un ficheiro csv ata seccións transversais

Este comando permite importar áreas (corte estándar e enche) ás seccións transversais das áreas de terra para descargar debe estar nun ficheiro con CSV (delimitado por comas), de acordo co anexo de arquivo de mostra.

Este comando le a progresión situada na primeira columna do ficheiro CSV e busca o texto con ese mesmo progreso no arquivo de debuxo, inserindo a súa correspondente área de corte e cuberta na parte superior dereita da sección transversal.

Os sufixos inseridos na área de corte e enchemento predeterminados son: «AC =» e «AR =», sendo capaz de ser manipulado por código, así como o número de decimais e a altura do texto inserido.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Establece como actual a capa que conterá os textos que se inserirán, por exemplo: «Áreas de texto».
 3. Introduce o nome do comando: arimx
 4. Seleccione o ficheiro SCV que contén as áreas a importar
 5. Selecciona o quere inserir a súa área correspondente do ficheiro CSV, se quere seleccionar todo, só prema a tecla Intro.

Pode obter a rutina aquí


15. Enumerar as rutas das imaxes inseridas no debuxo

Se traballas con imaxes, moitas veces foi necesario xerar unha lista deles, incluído o seu camiño de localización, con esta rutina podes xerar unha lista coas rutas de todas as imaxes inseridas no debuxo actual.

Esta rutina non require a entrada de ningunha opción, simplemente chamar ao comando e mostrarase inmediatamente na liña de comando AutoCAD, a lista coas camiños das imaxes inseridas.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: cal

Pode obter a rutina aquí


16. Substitúe un texto co camiño actual do ficheiro

Esta rutina desenvolvida en Autolisp permítenos actualizar calquera texto, coa ruta e o nome do ficheiro actual.

Esta é unha boa axuda ao actualizar o membrete dos plans con esta información.
Na ruta obtida tamén se inclúe o nome da pestana actual, se está no espazo modelo, mostrarase ao final da ruta: modelo, se non, mostrará en nome da pestana actual.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: ruta
 3. Seleccione o texto para substituír polo valor da ruta de debuxo actual, se non quere substituír algún texto, prema Entrar para mostrar a ruta na liña de comandos.

Pode obter a rutina aquí


17. Substitúe un texto seleccionado pola data actual con diferentes formatos de saída

Coa axuda desta boa rutina podemos substituír calquera texto, co valor da data actual.

O comando 8 fornece distintos tipos de formatos para esta data, desde un tipo de data simple, ata un tipo de data de formato longo, onde o nome do día da data actual se programa automaticamente con AutoLisp.

Pode seleccionar entidades tipo Texto y Mtext, estes serán substituídos automaticamente pola data actual co formato seleccionado, os formatos de data dispoñibles son os mostrados na ilustración, cada un identifícase co seu número, o que servirá para elixir o formato cando se solicite na liña de comandos. de AutoCAD.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: RF
 3. Indique por número 1 a 8, o formato de saída de data, pode introducir o signo de interrogación (?), para mostrar os formatos de data dispoñibles
 4. Seleccione os textos que quere substituír coa data co formato seleccionado
 5. Prema a tecla Entrar para finalizar o comando e actualizar os textos seleccionados

Pode obter a rutina aquí


18. ROUTINE LISP INVENTAR OU TRANSPORTE TEXTOS SELECCIONADOS

Ás veces queremos invertir os valores de dous textos, por exemplo, que o texto co número 1346 sexa 1111 e viceversa, esta rutina permítenos transpoñer os valores dos textos seleccionados.

Para lograr este resultado, basta indicar os dous textos, un despois do outro.

Faga o seguinte para usar esta rutina.

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: entre
 3. Selecciona os dous textos a transpoñer.

Pode obter a rutina aquí


19. RUTINA SUSTITUIENDO O CONTIDO DUN TEXTO POR PUNTO DE PUNTO INDICADO

Este comando novo obtén o valor da dimensión (coordenada Y) dun punto dado e configúrase como o contido do texto seleccionado.

Esta rutina é moi útil, por exemplo, cando se traballa con perfís de terreo e queremos obter a altura dun vértice e configuralo nun dos textos que indican a dimensión do terreo, tamén se pode usar ao traballar con seccións transversais de terreo e deséxase obter o valor da dimensión no eixe da sección e establecela nun texto que indique ese valor de cota.

Neste comando pode indicar que escala terá a dimensión para establecer no texto, non é a altura do texto seleccionado, senón a escala que ten o perfil ou a sección a indicar, se o seu perfil por exemplo alcanza os tempos 10 no vertical, ten que configurar o comando 10 NC para escalar como a, de xeito que o comando, realice a división correspondente e estableza o valor axeitado no texto seleccionado.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: NC
 3. Indique a escala das cotas
 4. Introduza o número de decimais que terá o texto coa cota obtida (3 por defecto)
 5. Indica o punto desde onde desexa obter a cota e
 6. Seleccione o texto que será substituído polo valor da cota obtida ou se o desexa pode presionar a tecla Entrar para amosar só a cota obtida sen substituír ningún texto

Pode obter a rutina aquí


20. RUTINA QUE SUBSTITUYE TEXTOS POR PROGRESIÓN E UNHA OTRA CON COBERTURA INDICADA AGREANDO UN PREFIXO ou SUFFIX

Este comando permítelle obter os valores progresivos e de dimensión (valores X e Y) dun punto determinado e configuralos nos textos 2 seleccionados.

Ademais de cada texto, engade un prefixo ou un sufixo, por exemplo, se se indica un prefixo para a dimensión (coordenada Y) igual a «CT =», cando o texto de dimensión está seleccionado, o comando actualizará o texto seleccionado polo valor da dimensión obtida, máis o prefixo indicado, por exemplo "CT = 236.42", cando o texto do progresivo está seleccionado, actualizarase co valor da coordenada X obtida máis o sufixo «0 +», por exemplo «0 + 10.0».

Este comando ven cos prefixos para as dimensións progresivas e xa definidas ("0 +" e "CT =") e só se pode cambiar modificando o código fonte, ademais este comando pode modificarse se o desexa, de xeito que se engadan un prefixo e un sufijo ao mesmo tempo nos textos.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: PC
 3. Indica o punto desde o cal os valores do progresivo (coordenada X) e da coordenada (coordenada Y)
 4. Selecciona o texto progresivo
 5. Seleccione o texto de dimensión

Os valores dos textos serán actualizados cos datos obtidos

Pode obter a rutina aquí


21. AUTOLISP DE RUTINA PARA ESTABLECER UNA COTA ESPECÍFICA EN UN PUNTO INDICADO

É unha rutina feita en Autolisp que nos permite establecer un valor de dimensión (coordenada Y) nun determinado punto.

Este comando solicita datos (puntos e valores) e realiza operacións para obter o valor final que se establecerá na coordenada Y do punto indicado (cambia o valor da coordenada do Sistema de coordenadas universal (UCS) nun punto indicado polo valor introducido ).

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro en AutoCAD usando o comando APLICAR ou copiar o ficheiro e pegalo en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: OS
 3. Cando se lle indique para indicar o punto de dimensión, debe indicar un punto na pantalla (o punto no que desexa establecer unha determinada dimensión).
 4. O comando o pedirá que ingrese o valor da dimensión para establecer ou seleccionar un texto:
 5. Aquí debe introducir o valor da dimensión que desexa ter a coordenada Y no punto indicado, pode introducir un valor ou pode seleccionar un texto que contén o valor da dimensión, o comando só terá o valor numérico no caso de que tamén tes algunha descrición.

Para comprobar se estableceu a nivel entrado no punto indicado realizar o ID de mando, escriba o punto, e observar na liña de comandos que o valor da coordenada Y agora co valor inserido.

Pode obter a rutina aquí


22.  AREASX: RUTINE LISP PARA ENCARGAR ÁREAS POR CONTOURS

Este comando permítelle atopar áreas que indiquen un punto interno entre obxectos ou seleccionando contornos pechados, este comando mostra a área obtida ou o establece nun texto seleccionado.

O comando Ax ten as seguintes opcións:

Solicitudes iniciais:
Especifique un punto interno da área ou [Seleccionar obxecto / Opcións] :

Aquí debes indicar os puntos internos nos que se obterá a área, a continuación descríbense as outras opcións:

Seleccionar obxecto: En lugar de especificar puntos internos para atopar aires, pode seleccionar polígonos pechados para atopar a súa área.

Opcións: Esta opción carga o diálogo de Opcións de Comando, a caixa de diálogo é a seguinte:

Cada opción descríbese a continuación:

Número de decimais: O número de decimais que terá a área (2 por defecto).
Altura do texto que se inserirá: se decidiu inserir un texto coa área obtida, aquí establécese o alto que indicará o texto.

Conversións de áreas: Esta opción permítelle realizar operacións cos valores das áreas atopadas, cada área é engadida, subtraída, multiplicada ou dividida por un factor que se debe especificar na parte inferior desta opción.
O comando mostra se a conversión está activa e cal das operacións se realiza e con que valor se realizará a conversión.

Esta opción permítelle personalizar as áreas cando o debuxo está en diferentes escalas ou noutras unidades de debuxo.

Aplicar sombreado: Esta opción permite que cada área indicada se sombreite para ter unha mellor vista da área que está a ser atopada, permitindo verificar se é correcta (habilitado de forma predeterminada).
Nome do sombreado: Aquí debe indicar o nome do sombreado que se aplicará nas áreas indicadas (predeterminado sólido).

Escala de sombreado: Aquí indícase o factor de escala do sombreado, este factor é variable segundo o tipo de sombreado seleccionado.

Cor (sombreamento): A cor que terá o sombreado aplicado nas áreas indicadas.

Rematando o sombreado: As opcións a continuación se aplican unha vez finalizada a solicitude de comando.

Manteña os contornos: Se está activado, os contornos xerados non se eliminarán.

Manteña sombreado: Se está activado non se borrarán as sombras xeradas.

Solicitudes finais:
Especifique un punto interno da área ou [Seleccionar obxecto / Inserir texto da área / Opcións] :

Inserir área de texto: Esta opción permítelle inserir un texto coa área obtida no canto de seleccionar un para substituílo. O texto coa área atopada está prefixado por defecto: »Área =», este prefixo pode modificarse no código do programa.

Cambiar texto: Esta opción está activada cando se preme a tecla Intro ou se pulsa o botón dereito do rato, que solicitará que se seleccione un texto, por exemplo, se ten un texto co seguinte contido: «AC = 0.00m2» e empregando o comando atopou unha área de 3.25, entón o comando substituirá o texto actualizándoo por "AC = 3.25m2". Como podes ver, AX só substitúe os valores numéricos do texto a substituír, polo que podes ter textos de diferentes áreas prefixadas, por exemplo: «AR = 0.00m2», «AM = 0.00m2», «Área de corte = 0.00m2 »,« A miña área = 0.00m2 », etc.

Contornos válidos e non válidos:

Esquema válido

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: AX
 3. Indique un punto interno na área que desexa atopar (ten que asegurarse de que a área a atoparse debe estar completamente pechada, se non, o comando mostrará unha mensaxe de erro).
 4. Indique os puntos internos tantas veces como o precise, o comando irrita, acumulando (sumando) todos os aires atopados.
 5. Prema Intro ou prema co botón secundario para finalizar o comando e establecer a área nun texto existente.

Pode obter a rutina aquí


Selección de obxectos


23. Seleccione todas as entidades da capa do obxecto seleccionado

Esta pequena rutina realiza o mesmo que o anterior, a diferenza é que o nome da capa non se introduce aquí para seleccionar os obxectos, pero seleccionouse unha entidade desde a que desexa obter o nome da capa.

Como na rutina anterior, a selección de entidades non é visible, pero existe como un conxunto de entidades seleccionadas, polo que debería indicarse o modo de selección «anterior»Para seleccionar obxectos.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: SSL
 3. Seleccione o obxecto que quere obter o nome da capa para seleccionar as demais entidades
 4. Fai que a selección das entidades sexa efectiva no modo predictivo

Pode obter a rutina aquí


24. Elimina obxectos internos ou externos dunha polilínea seleccionada

Usando esta rutina, pode eliminar obxectos que se atopan na área interior ou exterior dunha polilínea seleccionada, se a opción está indicada, os obxectos que se cruzan coa polilínea serán recortados polo lado indicado.

Cando se trata de eliminar obxectos fóra da polilínea, débese ter coidado especial este comando elimina todos os obxectos fóra da polilínea.

A polilínea a seleccionar debe ser unha polilínea pechada, se non, a rutina únese ao último punto do segmento co primeiro, pechando así mediante unha liña imaxinaria a polilínea e eliminando todo o que está dentro ou fóra desa liña.

A opción cortada é lóxica, só funciona con obxectos que se poden cortar manualmente, Como por exemplo, liñas, círculos, arcos, etc., bloques e outros obxectos compostos non caben dentro destes obxectos que se poden cortar.

Co lisp engádese un ficheiro de exemplo para que se realicen as probas correspondentes antes de usar o comando nos ficheiros finais.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: PolErase
 3. Selecciona polilínea que servirá de límite para delimitar os obxectos que se van eliminar.
 4. Elixe un Opción de eliminar obxectos, podes escoller a opción: Ventá (só elimina obxectos que están totalmente fóra ou dentro desa fiestra), Captura (elimina obxectos que ata se cruzan polo bordo da polilínea), eliminar e cortar (como o nome indica, eliminará os obxectos dentro ou fóra da polilínea e cortará os obxectos cruzados polo bordo.
 5. Indica a punto en que lado (interna / externa) será borrado ou recortado.

Pode obter a rutina aquí


25. Permite seleccionar todas as entidades da capa introducida

É unha rutina de lapis que permite seleccionar todas as entidades que están na capa indicada, non distingue a cor ou outra propiedade que poida ter a entidade.

Esta rutina non ten maiúsculas e minúsculas ao momento de ingresar o nome da capa, polo que pode ingresar de calquera forma, só que está ben escrito.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: SCA
 3. Insira o nome da capa dos obxectos que desexa seleccionar
 4. Fai que a selección de entidades sexa efectiva polo modo previuos

Pode obter a rutina aquí


26. Copia o contido dun texto noutro texto

É unha rutina feita coa linguaxe de programación autolisp, que nos permite copiar o contido dun texto seleccionado e establecer ese valor nun segundo texto para ser seleccionado.

Para usar esta rutina, debes facer o seguinte:
 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD, empregando o comado Carga ou simplemente copiando o ficheiro e pegarlo en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: RT
 3. Seleccione o texto, desde o que desexa obter o valor.
 4. Seleccione o texto que quere substituír co valor obtido previamente.

Como podes ver, a rutina é sinxela, pero é moi útil cando se trata de editar textos.

Nótese que a linguaxe empregada nesta rutina é claramente AutoLisp, nunha nova entrada publicaremos o mesmo comando pero estaremos escritos en VisualLisp, no que observaremos que o tamaño da estrutura é aínda máis reducido.

Pode obter a rutina aquí


27. Cambie o número decimal dun texto sen perder o valor orixinal

Esta rutina permítelle cambiar o número de decimais dos textos seleccionados sen perder o número orixinal de decimais, co que pode amosar un número por exemplo con decimais decimales, pero internamente terá unha nova propiedade co seu valor definido orixinalmente.

Esta comisión só pode acceder a esta nova propiedade, xa que non está listada polo cadro de diálogo Propiedades.

A opción permítelle cambiar o número de decimais ou obter o número orixinal dun texto formateado anteriormente con esta rutina, así que xa sabes cantos decimales inicialmente tiñas se desexa restablecer os valores orixinais.

Cómpre salientar que Estes valores orixinais permanecen a pesar de que o ficheiro ou o AutoCAD foi pechado, entón tes a seguridade de que os datos orixinais de os teus valores estarán sempre alí, a pesar de restaurar os valores orixinais aos textos.

Este comando novo podería ser comparado coa acción de para cambiar os decimais decimales, pero a única observación é que esta propiedade é interna e como dixemos anteriormente a fiestra Propiedades non está lista para mostrar a data extensa das entidades.

Hai que ter en conta unha consideración particular os textos seleccionados son textos numéricos, é dicir, só conteñen números, xa que doutro xeito o seu valor converterase en «0.00«.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: AREDE
 3. Elixe unha das opcións que desexas realizar
 4. Seleccione os textos (numéricos) nos que desexa realizar a operación

Pode obter a rutina aquí


28. Aliñe varios textos con base no primeiro seleccionado

Rutina desenvolvida con AutoLisp que nos permite aliñar varios textos segundo o primeiro seleccionado.

o programa permítelle aliñar os textos en vertical (columnas) ou en horizontal (filas), para iso só tes que seleccionar o primeiro, que servirá de base para aliñar os demais textos.
Debe terse en conta que o punto tomado como base para aliñar os textos é o punto de inserción, se todos os textos teñen a xustificación "Esquerda" como punto de inserción, todos serán aliñados con respecto a este punto e serán un aliñamento uniforme. Se os textos teñen xustificación diferente, todos aliñaranse con respecto ao seu punto de inserción que fará que o aliñamento dos textos non sexa uniforme.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: alit
 3. Seleccione o texto base desde o que se obterá o eixo de aliñamento
 1. Selecciona os textos para aliñar
 1. Feito, os textos foron aliñados en función do primeiro seleccionado

Pode obter a rutina aquí


29. Copiar a altura dun texto e configuralo a outros textos seleccionados

Esta rutina creada en AutoLisp copia o alto dun texto seleccionado e estableceo nos textos que se seleccionan máis tarde, cambiando a altura que tiñan.

Por exemplo, se tes textos 3, o primeiro ten unha altura de 3 e os seguintes dous teñen unha altura de 6 e queres que os dous segundos teñan tamén unha altura de 3 no canto de 6, basta seleccionar primeiro o texto cuxa altura é 3 e despois os textos que teñen 6 en altura.

Faga o seguinte para usar esta rutina.

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: CA
 3. Seleccione o texto cuxa altura é a que quere copiar ou configurar.
 4. Seleccione os textos que quere cambiar o alto para o primeiro seleccionado

Pode obter a rutina aquí


30. Seleccione un texto e estableza o valor obtido no atributo dun bloque

Este programa feito en Autolisp e Visual Lisp permite seleccionar un texto para copiar o valor do contido e establecelo (actualización) nun atributo que forma parte dun bloque.

É dicir se queremos actualizar un atributo de calquera bloque, por un texto existente, simplemente seleccione primeiro o texto e despois o atributo e actualizarase segundo o valor do texto seleccionado.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: CTA
 3. Selecciona o texto que contén o valor a copiar.
 1. e finalmente seleccione o atributo para cambiar a medida
 1. O resultado móstrase a continuación:

Como podemos ver, este comando é moi útil se queremos actualizar un valor dun atributo dun texto en particular.

Pode obter a rutina aquí


31. Cambia a altura dos textos segundo unha porcentaxe introducida

Esta rutina xerada en AutoLisp permítenos modificar as alturas dos textos seleccionados cambiándoos segundo unha porcentaxe introducida.

Por exemplo, se tes dous textos, un con altura 0.5 eo outro cun alto de 1.00 e ingresando un porcentaxe de 1.5, as alturas dos textos cambiarán por 0.75 e 1.5 respectivamente.

Esta rutina é moi útil cando se requira facer cambios na altura de moitos textos con diferentes alturas.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: ch
 3. Introduce a porcentaxe que cambiará a altura dos textos, por exemplo: se ingresas a 0.5, todos os textos reduciranse á metade, e se introduce 2, todos os textos medrarán ata dobrar
 4. Selecciona os textos que queres modificar

Pode obter a rutina aquí


32. LISP RUTINA PARA ELIMINAR O CONTIDO DE UNA ATRIBUCIÓN DE UN BLOQUE

Cando teña un bloque con moitos atributos, é moi tedioso ter que borrar o contido de moitos deles, polo xeral fai dobre clic sobre o atributo seleccionado, agárdase a que cargue o cadro de diálogo e continúe a eliminar o contido.

Para evitar este traballo tedioso, esta pequena rutina vai aliviarlle un pouco do tempo que gasta na realización da tarefa descrita anteriormente. Con este comando só tes que seleccionar os atributos que desexa eliminar.

Debes verificar que os textos que están no bloque son atributos (ás veces confundidos entre eles), de xeito que a rutina funcione correctamente. Mente, este comando só elimina o contido do atributo, pero non o propio atributo do bloque.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: BCA
 3. Seleccione os atributos do bloque desde o que desexa eliminar os seus contidos.

Pode obter a rutina aquí


33. ROUTINE IN LISP VISUAL QUE COPIA O CONTIDO DE UN TEXTO E ESTABLLA Á TODOS OS TEXTOS SELECCIONADOS

Fai un tempo compartín cunha rutina que copiou o valor dun texto e estableceuse noutro texto seleccionado, esta vez esta rutina permitirache obter o valor dun texto seleccionado e establecerémolo en varios textos que seleccionas.

O uso deste novo comando é moi sinxelo, só tes que seleccionar o texto desde onde queres copiar o valor e despois debes seleccionar todos os textos que queres substituír por este novo valor.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: RTN
 3. Seleccione o texto fonte do valor a copiar
 4. Selecciona os textos que serán substituídos por este novo valor
 5. Prema a tecla Enter para finalizar o comando e actualice os textos co novo valor

Pode obter a rutina aquí


34. ROUTINE EN AUTOLISP QUE INCREASE OU PROGRESIVO REDUCE A ALTURA DOS TEXTOS

É un lisp que contén dous comandos: Aumentar e Reducir, estes comandos permiten modificar a altura do texto seleccionado, aumentándoo ou reducíndoo de tamaño de acordo co comando elixido.

O cambio de tamaño realízase para cada clic feito no texto e faise de acordo cun factor indicado no código fonte do lisp, este factor é 1.2. A altura inicial do texto multiplicouse por 1.2 cada vez que prema nel ou dividilo entre 1.2, dependendo do comando que elixise.

Para obter máis información sobre o alto do texto cada vez que se fai clic no texto, a rutina mostra a altura resultante para cada cambio de altura feita no texto.

Este comando é moi útil cando quere aumentar ou reducir alturas de textos en proporción, sen ter que ter unha altura final especificada, só visual.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: AU (para aumentar) | RE (para reducir)
 3. Fai clic no texto para aumentar ou reducir o tamaño cantas veces consideres necesario
 4. Prema a tecla Intro para finalizar o comando

Pode obter a rutina aquí


35.  ROUTINE LISP OBTENCIÓN DE MEDICIÓNS DE DIMENSIÓNS SELECCIONADAS

A seguinte rutina permítelle obter medidas de dimensións (dimensionadas), os valores obtidos amósanse na pantalla, que pode copiar e pegar, por exemplo, en Microsoft Excel e cada valor pegarase nunha fila separada.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: DimX
 3. Introduza o número de decimais da medición a ser tomada (3 por defecto)
 4. Selecciona as dimensións para obter as túas medidas
 5. Prema Intro para finalizar a selección e amosar na pantalla os valores obtidos

Pode obter a rutina aquí


36. RUTINA EN VISUALLISP QUE INCREMENTA O VALOR DOS NÚMEROS SEGÚN UN FACTOR

A rutina en VisualLisp permite aumentar o valor dos números dos textos seleccionados. Esta rutina xerada en VisualLisp permite aumentar o valor dos números dos textos seleccionados (un por un) segundo un factor de incremento indicado.

Se o valor indicado é un número negativo, os seguintes valores serán unha diminución do valor inicial.

Por exemplo, se o valor inicial é o número 1 e ingresa un valor de incremento de 1, os números subseguintes serán incrementados por unha unidade, a próxima 2, a seguinte 3, etc.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: inc
 3. Selecciona o texto co valor inicial
 4. Introduce o incremento
 5. Selecciona un por un todos os textos que queres substituír
 6. Prema a tecla Intro para finalizar o comando

Pode obter a rutina aquí


Lisp para topografía e 3D


37. Converte as entidades 3DFace en sólidos de ACIS

Algún tempo atrás me deparei con este Lisp rutina interesante e aínda ultimamente eu non usei, sempre que eu precisaba me axudou tremendamente cálculos de volume, este suplemento nos momentos que 3D civil non me dar os resultados que eu teño .

É unha rutina na que seleccionando os obxectos 3Dface, extruíndolos e convertelos nun único obxecto Solid 3D, o seu uso é sinxelo e simplemente seleccionamos os obxectos e a rutina fará todo o traballo.

Para unha maior valoración dos cambios que a rutina fai nos obxectos, necesitas ter unha vista 3D, se non, en vista da planta non se observarán as alturas creadas no 3D Solid, porque o sólido créase pola proxección de cada cara seleccionada, verticalmente "abaixo" do eixe Z actual, a un avión e a unha distancia especificada polo usuario.

Para garantir que todas as partes da malla se xeran como sólidos, esta distancia non pode ser cero, pero o sólido pode ser cortado máis tarde, se é necesario, co grosor requirido, con operacións booleanas ou operacións de edición de sólidos. O sólido resultante créase na capa actual.

Se ao final da unión dos pequenos sólidos, a operación detense ou se bloquea debido a limitacións de memoria, podes tentar unirte a eles manualmente.

Notas a considerar:

Se as caras adxacentes non teñen coordenadas idénticas, haberá pequenos espacios ou solapes entre os sólidos derivados deles, o que pode ser porque AutoCAD non pode unirse aos sólidos, mostrando as seguintes mensaxes:

 •  «Contención inconsistente da curva de intersección»
 •  "Información inconsistente nas coordenadas dos vértices e do coedge."
 •  «Relacións inconsistentes cara á beira.»
 •  «Relacións de corpo e rostro inconsistentes».
  Se os problemas persisten ao xerar o sólido, ten que copiar unha pequena distancia e fusionar as copias co orixinal para tratar de encher todas as lagoas na superficie de 3DFace e téntao de novo ata que resolva o problema.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: F2S
 3. Seleccione o 3D para converter a un sólido
 4. Introduza o alto (baixo) que terá o sólido a partir de cada vértice do 3DF
 5. Introduza o xeito de xerar o sólido: automático ou manual

Pode obter a rutina aquí


38. Insire dimensións nas curvas de nivel a partir da súa elevación

En varias ocasións atopou que ten curvas de nivel nun ficheiro, pero estas non teñen a súa cota, a través desta rutina, pode inserir dimensións na curva de nivel topográfico que desexe.

As dimensións a inserir son bloques con atributos, estes bloques créanse nun debuxo milímetros. Para que poida usar este lisp sen problemas, terá que usar o comando «UNIDADES»(Unidades) definen as unidades do contido a inserir en«Milímetros»(Milímetros).

Convén deixar claro que para que esta rutina insira a elevación correcta ás curvas de nivel, deben ter unha elevación (coordenada z> 0), xa que a elevación obtense a partir do punto indicado nunha curva de nivel Se as curvas de nivel teñen elevación 0 (coordenada z = 0), é dicir, non teñen elevación, a rutina inserirá un texto con ese valor.

A escala solicitada pola rutina refírese á escala na que se representará o debuxo, é un valor referencial do tamaño do texto da dimensión a inserir, podes tentar incrementar ou diminuír este valor ata que a dimensión sexa inserida co tamaño do texto que queiras.

Esta rutina ten anexos 2: EL_TAG.dwg y EL_TAG2.dwg, son os bloques cos atributos explicados anteriormente, estes arquivos pódense copiar en calquera lugar, aínda que se recomenda que estean na mesma carpeta que a rutina.

Para que AutoCAD cargue estes ficheiros, debe definir a ruta da localización de AutoCAD no cadro de diálogo Opcións-> Soporte Camiño de busca de ficheiros.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: CPE
 3. Indica un punto por riba da liña da curva de nivel e no lugar onde desexa inserir a dimensión
 4. Indica outro punto para definir a rotación que terá a dimensión para inserir
 5. Pode continuar introducindo máis dimensións indicadas no seu punto de inserción, se non desexa inserir máis dimensións, prema a tecla Intro para finalizar o comando

Pode obter a rutina aquí


39. Debuxe as liñas de inclinación ou recheo

Esta rutina debuxa as liñas das pistas de corte ou de recheo, estas liñas inclinadas son necesarias para indicar ou representar o desnivel entre as plataformas.

Para xerar a liña de inclinación con esta rutina, hai que introducir datos 6 que permitirán xerar as liñas inclinadas como se esperaba.

A continuación están os datos solicitados:

 1. Distancia entre as liñas inclinadas (m): Aquí debe introducir a separación entre cada liña de inclinación.
 2. Seleccione a polilínea da máis alta dimensión: Como a inclinación é unha diferenza entre dúas liñas de bordos, aquí hai que indicar que a polilínea é a da máis alta dimensión.
 3. Seleccione a polilínea da dimensión máis baixa: Do mesmo xeito que a polilínea da dimensión máis baixa debe ser indicada.
 4. Cortar ou encher?: A dirección do debuxo do comezo das liñas de inclinación dependerá de se se trata dun recorte ou recheo, premendo por defecto a tecla Intro, será tomado como o valor "R" do recheo.
 5. Lonxitude máxima da liña de inclinación: Se a medida é inferior á distancia ao pé da inclinación, observarase que a liña non se cruza coa liña de inclinación, se se desexa que a inclinación o pé de inclinación principal chega á intersección coa liña de bordo do pé de inclinación, debe indicarse un valor maior como 200 ou 500.
 6. Distancia entre beirarrúas: É a separación que terán as beirarrúas.

Podes observar os seguintes gráficos para unha maior comprensión das definicións:

Aquí indícase unha lonxitude máxima para a liña de pendentes de 5m.
Aquí indícase unha lonxitude máxima para a liña de inclinación de 200m (o valor exacto non é importante só para dar un valor esaxerado para que cando se intersezca coa liña de borde do pé de inclinación, recórtase automaticamente).

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Debe ter como actual a capa que conterá as liñas das pendentes para xerar, por exemplo: «Liñas inclinadas«.
 2. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 3. Introduce o nome do comando: tique
 4. Introduce os datos solicitados polo comando.

Pode obter a rutina aquí


40. Debuxe unha liña cunha pendente indicada

Esta rutina permítelle trazar unha liña coa inclinación que indique, só indique o punto de inserción da liña e a inclinación que terá.

A inclinación está indicada por un valor con respecto a 1, por exemplo: se desexa debuxar unha liña cunha inclinación de 2: 1, só o número 2 debería indicarse como inclinación da liña, se a inclinación a obter é 1: 1.333, debes ingresar 0.75.

Para máis aclaracións, se quere obter pendentes co valor de 1 primeiro (1: x), debe dividir o número 1 entre a inclinación complementaria (x).

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: DT
 3. Indica o punto de inserción da liña
 4. Introduza a inclinación que terá a liña como se explica anteriormente

Pode obter a rutina aquí


41. Debuxe unha liña cunha inclinación indicada

Con esta rutina sinxela pode debuxar unha liña coa inclinación que indique, por iso basta indicar o punto de inserción da liña e a inclinación que terá.

A liña xérase cunha lonxitude horizontal de unidades 10 e unha lonxitude vertical do valor da inclinación indicada entre 10.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: LP
 3. Indica o punto de inserción da liña
 4. Introduza a inclinación que terá a liña en porcentaxe (ej: 12), sen o sinal de porcentaxe

Pode obter a rutina aquí


42. Calcula as áreas de corte e enchido das seccións transversais

Con esta rutina de espiñas podes atopar as áreas de corte e enchido dunha sección transversal que ten unha liña de terreo natural e unha liña de pastoreo (sección da estrada final).

Con esta rutina de espiñas podes atopar as áreas de corte e enchido dunha sección transversal que ten unha liña de terreo natural e unha liña de pastoreo (sección da estrada final).

Para este espazo para atopar as áreas, debes facer a selección das polilínas do terreo e pastando e o comando solicitará un punto para inserir os textos das áreas correspondentes atopadas.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: ÁREAS
 3. Seleccione a polilínea da ruta orixinal (Terreo natural)
 4. Selecciona a polilínea da estrada (Rim ou Sub-Slider)
 5. Indica o punto para inserir os textos das áreas obtidas

Un arquivo CAD de exemplo tamén está incluído no ficheiro .rar para unha maior compresión da rutina.

Pode obter a rutina aquí


43. Inserir as pendentes dun perfil lonxitudinal

Esta rutina permítelle inserir nas ladeiras un perfil lonxitudinal (polilínea ou liña), só seleccione o perfil (a polilínea) e indique un punto que corresponde á localización vertical dos textos que indican as pendentes.

Se é unha liña, o comando só calcula os puntos finais, atopando así a inclinación, no caso dunha polilínea, a rutina obtén cada vértice inicial e final e calcúlase a inclinación entre eles de todos os segmentos. da polilínea.

O texto que indica a pendente obtida é do tipo por exemplo: «P = 1.11% en 10.49 m»E como vostede sabe, este formato pode modificarse para adaptarse ao xeito de traballar de cada un de vostedes.

Como na rutina anterior, o estilo de texto actual non debería contemplar unha altura, se se xera un erro e non se inserirán as pistas.

A escala indicada ao comezo da rutina, é só para os tamaños dos textos e non inflúe nas medidas tomadas para procesar as pistas.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: Pop
 3. Introduza a escala para inserir os textos das pistas obtidas
 4. Seleccionar perfil para calcular pistas
 5. indica un punto de referencia para inserir os textos coas pendentes

Pode obter a rutina aquí


44. Insira unha marca nos vértices dunha polilínea

Esta rutina de lapis é unha adaptación do anterior e permítelle inserir unha marca en todos os vértices da polilínea que seleccione, simplemente selecciona-la.

A marca inserida é un ficheiro de deseño (bloque) xerado para unha escala particular, pero é completamente personalizable, pode ser editado como calquera debuxo, só se debe respectar o punto central do debuxo (neste caso o centro do círculo do bloque ).

No código fonte do ficheiro pode optar por inserir un círculo no canto do bloque, polo que só ten que eliminar os comentarios da liña que contén este código e comentar a liña que inseriu o bloque.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: IMA
 3. Seleccione a polilínea que desexa marcar os seus vértices
 4. Indica a ruta e o nome do ficheiro a exportar

Pode obter a rutina aquí


45. Obter a inclinación dunha liña seleccionada

Este programa desenvolvido en AutoLisp permite obter o valor da inclinación dunha liña seleccionada.

Nótese que este comando só funciona con liñas, se ten unha polilínea debería ser explotada ou xerar unha liña por riba da polilínea.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: TL
 3. Selecciona a liña desde a que desexas obter a baixada.
 4. A información obtida é a inclinación H: V.

Pode obter a rutina aquí


46. RUINAS DE PACK 3 PARA PAREDES DE CONTENCIÓN - PARTE 3: CREACIÓN DO PERFIL DAS SECCIONES DE UNA PARED

Mediante esta rutina poderás xerar o perfil (elevación) dun muro de contención, este perfil pódese facer a partir dos datos das partes transversais das paredes, estes datos son: Progressive, Crown Dimension e Foundation Dimension.

As informacións de escala solicitadas polo comando, non se refire á escala vertical do perfil (o perfil é xerado con escala vertical igual á horizontal) pero o tamaño da escala para os textos do perfil (dimensións e outros datos).

Para xerar o perfil, basta primeiro seleccionar a progresión da sección, a dimensión da coroa e finalmente a dimensión inferior da fundación.

Debe ter coidado especial na selección dos datos xa que se non selecciona un texto e fai clic na pantalla, o comando considerará que completou a selección de datos para xerar o perfil.

Xunto coa rutina ofrécese un ficheiro CAD, con seccións transversais de parede, como exemplo para poñer en práctica a rutina de lisp.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: MUP
 3. Introduce a escala (tamaño) dos textos do perfil (exemplo: 75)
 4. Selecciona o texto progresivo
 5. Selecciona o texto da dimensión da coroa
 6. Selecciona o texto da parte inferior da fundación
 7. Unha vez completada a selección en todas as partes do muro, prema Entrar e indica un punto no que se xerará a parte superior esquerda da coroa do perfil da parede.

Pode obter a rutina aquí


47. RUINAS PACK DO 3 PARA PAREDES DE CONTAINMENT - PARTE 2: TAMAÑO (CONTIDO) DA SECCIÓN DE UNHA PARED

Esta rutina permítelle dimensionar (dimensionar) unha sección de parede xerada coa rutina previamente publicada (xa que ten os mesmos criterios de deseño), o resultado sería como a seguinte imaxe (as medidas varían segundo as dimensións da parede).

Esta rutina pide a escala das dimensións que se xerarán, esta escala só se refire á separación entre as liñas de dimensións, os tamaños ea forma das dimensións dependen exclusivamente do estilo de dimensión actual e isto debe ser previamente xerado polo usuario para a escala traballada.

Para xerar as pistas, proceder como na rutina anterior para a xeración da parede, indícase un punto no ombreiro da inclinación da sección da estrada, no lado onde se precisa a parede ea altura mediante a opción de indicar un punto no fondo da base do muro.

Vale resaltar que esta rutina limita só unha sección de parede xerada coa rutina do post anterior, xa que usa os mesmos criterios de debuxo que a sección de parede, podes modificar no código as operacións que calculan os puntos en caso de querer solicitar outro tipo de muro.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: MUD
 3. Introduza a escala para as separacións entre liñas de dimensión
 4. Indica un punto de referencia (P1 da imaxe) na parede
 5. Indica a dirección da parede (Esquerda ou Dereita)
 6. Indica un punto na parte inferior da sección da parede (P2 da imaxe)

Pode obter a rutina aquí


48. PAQUETE DE RUTINAS 3 PARA MURAS DE ENVASE - PARTE 1: CREACIÓN DA SECCIÓN DUNHA PARED

Esta rutina é a primeira de 3 que permite xerar paredes de contención do tipo de gravidade, hai algún tempo tamén compartimos unha rutina que xerou un muro de contención, nesta ocasión a rutina xera un muro cun deseño diferente (medidas).

É de lembrar que as obras de arte dunha estrada (muros, alcantarillas, etc.) non sempre son de igual deseño para cada obra, este deseño está en función de moitos factores da mesma área na que os constrúe.

Esta rutina permítelle xerar un muro de contención cos seguintes criterios de deseño:

Para xeralo, debes indicar o ombreiro da inclinación da sección da estrada, no lado onde se precisa o muro, co lisp pódese xerar a parede en calquera lado, para iso abonda con indicar a dirección (esquerda ou dereita).

Respecto á altura, isto defínese mediante opcións 2, o primeiro é unha altura definida (H) ea segunda opción é definila por unha dimensión do fondo da base da parede, esta altura pódese indicar cun punto da pantalla, o programa encárgase de calcular a altura e todas as demais medidas.

O programa está preparado para asumir os dous criterios de altura da parede: O primeiro criterio é unha parede de altura constante, onde a base da fundación non é horizontal e O segundo criterio (o máis usado) é que a altura do muro é variable, onde a base da fundación é horizontal e non segue as pendentes da estrada.

A forma de usar este lisp dependerá de cada usuario e, por iso, o máis conveniente é que primeiro poida xerar plans de parede sen a axuda de ningunha rutina, de maneira que será moito máis sinxelo comprender o uso correcto deste lisp.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: Mus
 3. Indica un punto no ombreiro do flanco do lado indicado
 4. Indica a dirección da parede (Esquerda ou Dereita)
 5. Elixe como definirás a altura da parede (por altura ou altura da base)

Pode obter a rutina aquí


49. AUTOLISP DE rutina para debuxar unha parede de contido

Esta rutina permite que debuxes un tipo de parede de gravidade para as estradas, as medidas coas que este debuxo está debuxado son sempre as mesmas (son constantes), a única medida que cambia é a altura da parede.

Os puntos cos que se xera esta parede prodúcense a partir das medidas dun determinado deseño da parede, se se desexa que con este lisp se xeren paredes con medidas personalizadas, deben cambiar as medidas que se escriben dentro do programa .

Entón podes ver o seguinte gráfico, que contén os puntos cos que se xera o muro:

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: MU
 3. Indica o punto de partida da xeración da parede
 4. Indica a dirección da parede (Esquerda ou Dereita)
 5. Introduza a altura da parede

Pode obter a rutina aquí


50. RUTINA LISP PARA XERAR O PROGRESIVO DAS ALIGNACIÓNS

Esta rutina útil chegou ás miñas mans fai un tempo e para aqueles que desexan xerar aliñacións sinxelas sen necesidade de xerar seccións transversais ou perfís lonxitudinais, poden aproveitar esta rutina.

A rutina ten unha interface de caixa de diálogo que permiten personalizar o formato final dos progresistas inserido no eixe.

Para usar a rutina, debes ter unha polilínea (aliñamento) e seguir os seguintes pasos:

 1. Copia os ficheiros 3 descargados nun dos camiños de apoio do teu AutoCAD
 2. Carga de ficheiro Lisp en AutoCAD (con APPLOAD).
 3. Introduce o nome do comando: progresivo
 4. No cadro de diálogo, defina o formato dos progresivos a xerar.
 5. Seleccione a polilínea (aliñamento) na que se xerarán estes progresivos.
 6. Indica un punto que se converterá no punto de partida da xeración progresiva.

Pode obter a rutina aquí


51. RUTINA PARA GENERAR UN PERFIL LONGITUDINAL DE POLLINES DE TIERRA E FLACA

Esta é unha das rutinas máis completas para xerar o formato dun perfil lonxitudinal. Ao simplemente seleccionar dúas polilínas 2D (o terreo eo pastoreo), a rutina xera o formato dun perfil con todos os datos que hai que amosar.

Para que a xeración deste perfil sexa exitoso, as polilínas a seleccionar deben ser posibles en 2D, se non, pode ocorrer un erro no seu funcionamento.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Copia os ficheiros descargados de 3 nun dos camiños de soporte do teu AutoCAD
 2. Carga do ficheiro: perfís de perfil en AutoCAD (con APPLOAD).
 3. Introduce o nome do comando: perfil
 4. No cadro de diálogo mostrado, faga clic no botón "Datos»E prema no botón«Terreo»E«Inclinación»Para seleccionar a liña de terra e vertical
 5. Se o desexa pode definir outros datos no cadro de diálogo antes de crear o perfil (opcional)
 6. Indica o punto de inserción arriba do perfil para xerar

Pode obter a rutina aquí


52. RUTINA EN LISP VISUAL PARA AÑADIR OS MEDIOS DE ARCOOS DO DESEÑO

Esta rutina permítelle engadir as distancias de todos os arcos do debuxo ou só aqueles que seleccione, mostrando os resultados da adición na liña de comandos.

Esta rutina permítelle engadir as distancias de todos os arcos do debuxo ou só aqueles que seleccione, mostrando os resultados da adición na liña de comandos.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: sumarque
 3. Seleccione os arcos do debuxo que desexa engadir, se desexa seleccionar todos os arcos, prema a tecla Entrar antes da solicitude da selección de arcos.

Pode obter a rutina aquí


Otros


53. RUTINA LISP PARA IMPORTAR A UCSS SALIDA EN OUTROS ARQUIVOS

Esta interesante rutina creada con AutoLisp e Visual Basic para aplicacións (VBA), permite importar UCS gardados cun nome de calquera ficheiro secundario ao noso debuxo.

Esta ferramenta é moi útil se traballas con avións que manexan moitos UCS, normalmente creamos a UCS nun primeiro ficheiro e temos que facer o mesmo para os demais ficheiros, con esta rutina, simplemente crealos no primeiro e despois podamos importalos a calquera outro arquivo.

A rutina compórtase de forma similar á ferramenta Designcenter, agás que non ten a opción de importar UCS doutros ficheiros. No caso desta rutina aínda que non permite arrastrar e soltar, os resultados son como se esperaba.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue ou engada ficheiros DVB e LSP a Appload Startup Suite.
 2. Introduce o nome do comando: IMPUCS
 3. Na área Debuxo de orixe, faga clic no botón seleccionar, para escoller o ficheiro de debuxo desde o que desexa importar o UCS.
 4. Na área Atopáronse UCS, seleccione o UCS para importar e faga clic no botón Aceptar.

Pode obter a rutina aquí


54. RUTINA LISP QUE ELIMINA O VÉRTICE INDICADO DUNHA POLÍLINA

Aconteceralle que en AutoCAD ten unha polilínea e quere eliminar un dos seus vértices e para poder facelo ten que aplicar máis de dous comandos.

Con esta rutina só o suficiente como para indicar o vértice da que desexa eliminar e arranxou a materia.

Para que a rutina funcione correctamente, ao momento de indicar o punto, isto debe ser sobre o vértice para ser eliminado e non un punto próximo, polo que debes activar os modos de referencia das entidades, como Endpoint ou Intersection.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: evepol
 3. Seleccione a polilínea desde a que desexa eliminar un vértice.
 4. Indica un punto no vértice da polilínea que quere eliminar.

Pode obter a rutina aquí


55. RUTINA QUE EXPORTE O PUNTO DE COORDONADAS DAS VIGORES DE OBXECTOS 3DFACE

Esta rutina escrita en Autolisp é semellante á anterior, a diferenza é que esta vez, exporta as coordenadas dos vértices dos obxectos 3Dface de AutoCAD, estas coordenadas almacénanse nun ficheiro CSV de Microsoft Excel que está indicado para iso .

A exportación de puntos vertex pode axudarche moito no caso de ter unha triangulación con cara 3D e quere obter as súas coordenadas para recrear o seu ficheiro de punto de coordenadas.

Consideracións tamén son os mesmos que na rutina anterior, no caso de que 3Dface estea unido polos mesmos vértices, tamén se o desexa, débese considerar o Ordene as coordenadas e elimine as que están duplicadas.

As coordenadas exportadas teñen a formato P, N, E, C (Punto, Norte = Y, Leste = X, Dimensión = Z) e como se exporta a un ficheiro CSV (separado por comas), ao abrir o ficheiro cada valor ocupará a súa cela de xeito independente e de forma ordenada.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: E3D
 3. Seleccione os obxectos 3D desde os que desexa exportar as coordenadas dos vértices.
 4. Indica a localización e o nome do ficheiro CSV onde se xerarán as coordenadas exportadas.

Pode obter a rutina aquí


56. RUTINA LISP A COPIAR ENTIDADES DE BLOQUE EXTERNO O REFERENCIA

Ás veces é necesario copiar entidades, pero cando están dentro dun bloque, o que normalmente fan é explotar ese bloque ou quizais usar o editor de bloques, para ter o control de entidades individualmente, seleccionalos e copialos. .

Con esta rutina xa non terás que explotar ningún bloque ou usar o editor de bloques para copiar calquera entidade dentro dela, só cargue esta rutina e seleccione as entidades a copiar.

Novos obxectos creados a partir da selección aparecen arriba do orixinal, Así que se o desexa debes seleccionalos e movelos á posición desexada.

Nesta rutina pode escoller a opción de que os novos obxectos poden ser creados noutra capa, que se elixe porque por defecto as novas entidades créanse na capa actual.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: CPL
 3. Selecciona as características do bloque que queres copiar.
 4. Se o desexa, pode optar por cambiar a capa na que se xeran os novos obxectos.

Pode obter a rutina aquí


57. LISP RUTINA PARA TRANSFORMAR ARCO DE POLLININA EN SEGMENTOS LINEALES

Esta rutina permítelle transformar os arcos incluídos nunha polilínea en segmentos lineares, a lonxitude de cada segmento será a que especifique nas opcións de comando. O lisp leva os datos dos vértices da polilínea seleccionada, incluíndo a xeometría do arco e xera unha nova polilínea cos novos datos.

A lonxitude de cada novo segmento no arco depende do valor ingresado, debe ser inferior á lonxitude do arco máis pequeno da polilínea seleccionada, o lisp dividirá o arco orixinal en segmentos «n» ata alcanzar a súa lonxitude orixinal.

Opcionalmente pode optar por manter a polilínea orixinal, o que fará que se cre unha polilínea encima ou eliminar.

Esta rutina pode ser útil, por exemplo, no caso de que precise definir puntos ao longo dunha curva nun eixe de aliñamento horizontal ou vertical.

Para usar a rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: artose
 3. Seleccione a polilínea desde a cal desexa transformar os segmentos curvos en segmentos lineares.
 4. Indique a lonxitude de cada segmento que conformará o novo "arco" lineal.
 5. Escolla o que faga coa polilínea orixinal seleccionada, se elixe eliminar, só terá a polilínea cos segmentos curvos transformados en segmentos lineares.

Pode obter a rutina aquí


58. AUTOLISP ROUTINE INSERTING POINTS A DISTANCIAS ESPECÍFICAS EN UN AXIS

Con esta rutina poderá inserir nos puntos seleccionados (polilínea) coas súas respectivas distancias, os datos da inserción destes puntos, proveñen da digitalización manual das distancias ou a lectura dun ficheiro de distancias (un arquivo de exemplo para unha mellor comprensión).

Esta rutina podería usarse por exemplo no caso do eixe dunha estrada, nalgunhas ocasións é necesario localizar un exacto progresivo no eixe (polilínea), como por exemplo a progresiva 23.76, manualmente pódese facer pero leva máis tempo, con esta rutina só tes que seleccionar o eixo, indique a progresión inicial dese eixo (normalmente co valor 0) e, a continuación, introduza a distancia.

Se ten moitas distancias para entrar no eixo, no canto de escribilos Lisp proporciona a opción de seleccionar un ficheiro de texto, dentro deste arquivo de texto serán as distancias e as lisp léndalles un por un, inseríndoas por un punto no eixe (polilínea).

O lisp tamén lle permite cambiar o inicio do eixe xa que o inicio determínase segundo o punto de partida que xerou a polilínea, se o baleiro comeza a colocar as distancias polo punto final que non é o desexado, use a opción: «Cambia o eixo de inicio«.

Xunto coa rutina é un arquivo CAD, cun único eixe (polilínea), como exemplo para implementar a rutina Lisp.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: PP
 3. Escolla como desexa inserir os progresivos: manualmente (1 × 1) ou lendo un ficheiro de texto.
 4. Seleccione o eixo da polilínea
 5. Introduza distancia progresiva ou inicial do eixo (por defecto é 0)
 6. Introduza o progresivo ou a distancia a buscar (no caso de dixitación manual, se non se seleccionou unha lectura de arquivo, non será necesario)

Pode obter a rutina aquí


59. LISTA DE RUTINA QUE INSERTEN OS COORDENADOS EN UN PERFIL AUTOMATICAMENTE SEGÚN O ESPACIO ESPECIFICADO

Con esta rutina feita con AutoLisp e VisualLisp, pode inserir cada "n" metros as dimensións dunha polilínea seleccionada (terreo natural ou vertical) no seu formato de perfil, as dimensións inseriranse tomando como referencia un punto indicado no formato.

Neste comando pode definir a escala do debuxo, esta escala non se refire á escala vertical dun perfil, senón á escala dos textos das dimensións a inserir, os textos de dimensión para unha escala 1: 500 serán maiores que os dunha escala 1: 50.

tamén pode definir a escala vertical do seu perfil, estes datos son importantes porque controla os valores das dimensións, nun perfil de terreo natural escalado en 10 veces o seu tamaño na vertical terá os valores das dimensións tamén 10 veces máis que o seu tamaño real, polo que o comando debería para realizar as operacións correspondentes para transformar os valores das cotas ás reais.

Outro valor para entrar e o que define este comando, é a distancia na que se inserirán as dimensións, o valor por defecto que esta rutina trae é 10, o que significa que as dimensións serán inseridas cada un dos metros 10 horizontalmente desde o punto de referencia indicado.

Despois de seleccionar a polilínea que representa o teu perfil (TN, Rasante, etc.) o comando indicaralle que indique un punto de referencia no seu perfil, debes indicar este punto nunha todo progresivoPor exemplo, se un perfil é 0 000 100 + + 000, debe indicar o punto no 0 progresiva ou 10 ou 20, etc (de acordo con cada un como distancia de inserción indicado de dimensións).

Teña en conta que para que o programa obteña as dimensións correspondentes, o perfil debe estar situado correctamente, é dicir, as dimensións son correctas para o perfil.

Este gráfico axudaralle a comprender mellor as opcións desta rutina:

Para usar esta rutina debes facer o seguinte: (Os valores predeterminados son seguir o exemplo co arquivo CAD adxunto)

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: ICP.
 3. Introduce a escala de deseño para o tamaño da dimensión: 850 (podes cambiar ata que o tamaño sexa apropiado)
 4. Introduce a escala vertical do perfil: 1 (escala vertical igual que horizontal)
 5. Introduza a distancia entre progresistas: 10
 6. Introduza o número de decimais, por defecto: 3
 7. Selecciona o perfil que limitarás (TN, Rasante, etc.)
 8. Indica o waypoint no formato do teu perfil (ver gráfico)

Pode obter a rutina aquí


60. LISTA DE RUTINA QUE PERMITE OBTENCIÓN DE PROGRESIÓN ou DURACIÓN NUN PUNTO INDICADO

Esta rutina desenvolvida en AutoLISP e Visual LISP, permite obter a lonxitude dun polígono ou progresiva ou eixe e inserir-lo no deseño dun punto de inserción.

Para iso ten que seleccionar a polilinha e indican que progresivo é o inicio, debería comprobar se a orde obtivo o punto de polilinha correcta (novo eixe) de partida, pero si, pode cambiar o inicio do eixe coa opción presenta esta orde.

Pode modificar algúns parámetros por defecto do código fonte, como o alto do texto que se vai inserir.
Teña en conta que o seu sistema de coordenadas debe ser positivo, se non, xerarase un erro indicando o punto ou lonxitude progresivo que se vai obter.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: OPR
 3. Selecciona a polilina do eixe ou introduce a letra «C«, Para cambiar o inicio do eixe
 4. Introduza o valor inicial (ou inicial) do punto inicial da polilínea predeterminada: 0.00
 5. Indica os puntos na liña da que desexa obter a lonxitude ou a progresiva

Pode obter a rutina aquí


61. RUTINA DE LISP QUE FAS DIFERENTES OPERACIÓNS CON O TEXTO SELECCIONADO (NUMÉRICO)

É unha rutina pequena pero moi útil que permite obter información sobre as operacións cos textos seleccionados, obviamente estes textos deben ter valores numéricos para facer cálculos, por exemplo: «2.22», «3.39» (sen os presupostos) ), etc.

Se entre todos os textos numéricos o comando atopar un texto non numérico Por exemplo, a palabra "punto" terá este texto como Valor 0.00, polo que os resultados cambiaría.

A información proporcionada por este comando é:

 • Conde (Número total de elementos numéricos seleccionados seleccionados)
 • NummerMáximo (O valor máximo de todos os textos numéricos seleccionados)
 • Nummermínimo (O valor mínimo de todos os textos numéricos seleccionados)
 • Media (A media de todos os textos numéricos seleccionados)
 • Suma (A suma de todos os textos numéricos seleccionados)

Para obter os resultados só será suficiente para seleccionar un por un ou mediante unha xanela (ventá) os textos dos que se desexa obter información.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: IV
 3. Seleccione todos os textos numéricos dos que desexa obter a información

Pode obter a rutina aquí


62. LISTA DE RUTINA QUE CAMINA E IMPRIMIR TODOS OS DISPOSITIVOS CON A SÚA CONFIGURACIÓN ACTUAL

Esta rutina permítelle percorrer todos os esquemas e imprimir cada un deles coa configuración actual da páxina que ten, vale a pena aclarar que non se terá en conta o deseño do espazo modelo.

A orde é executado cada un dos esquemas e se verificou que este é o espazo do modelo, é esquecido continuando cos outros, por iso, se quere que o espazo do modelo tamén é impreso, só ten que modificar o comando para que ter en conta e impresión.

Pode aproveitar a funcionalidade deste comando para, por exemplo, inserir membros, eliminar ou engadir texto en cada esquema, etc., o comando non imprime os traballos en «Fondo«A menos que se especifique no cadro de diálogo opcións no «Argumento e publicación«.

Se ten moitos ficheiros para imprimir e cada un ten moitos esquemas, pode aumentar a funcionalidade deste comando por:

Crea un ficheiro chamado Acad.lsp (se aínda non o ten), neste ficheiro engade as seguintes liñas de código en calquera parte do mesmo:

(defun s :: startup ()
(cargar «Ir e imprimir todos os esquemas.LSP»); este é o nome do ficheiro anexo.
)

O camiño non está indicado porque xa se entende que a ruta do ficheiro especificado lsp engádese aos directorios de soporte de AutoCAD (indicados no diálogo de opcións), se non, pode substituír a liña de código co (indícase a ruta completa do ficheiro lsp para cargar):

(defun s :: startup ()
(carga «C:? CONSTRUCGEEK
)

Para usar esta rutina normalmente (sen modificacións) debe facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: LPLOT
 3. Debes esperar ata que se complete o traballo de impresión.

Pode obter a rutina aquí


63.  VISUAL ROUTINE LISP CORTE OS TEXTOS A XUSTIZA EA IZQUIERDA DE ACORDO NÚMERO DE CARÁCTERS INDICADOS

Esta rutina de espello permítelle recortar os textos seleccionados, cortalos á dereita, á esquerda ou aos dous lados, que dependerán do que se lles diga o comando.

Por exemplo, se ten o texto inicial «0 + 580.00» e di ao comando para cortar os caracteres 2 á esquerda, o comando substituiráo «580.00».

Se contas ao comando para cortar caracteres 3 á dereita, o comando substituirá o texto inicial «0 + 580».

Finalmente, se contas o comando para recortar a ambos os dous lados, os caracteres 2 á esquerda e 3 á dereita, o texto inicial será substituído por «580».

Como podes ver, indique o número de caracteres para cortar e seleccionar os textos e estes cortaranse como se indica.

Para usar esta rutina debes facer o seguinte:

 1. Cargue o ficheiro Lisp en AutoCAD.
 2. Introduce o nome do comando: Ret
 3. Indica que lado dos textos estará recortado [Esquerda / dereita / ambos]
 4. Introduza o número de caracteres que se cortarán no lado (s) indicado (s)
 5. Selecciona todos os textos que queres cortar
 6. Prema a tecla Intro ou prema co botón dereito para realizar a substitución

Pode obter a rutina aquí

53 Respostas a "Máis de 60 rutinas Autolisp para AutoCAD"

 1. POR QUE A DIFICULTADE DO TIVER ESTÁ BAIXAR COMO LISP. VAI A DIRECCIONARSE A UN SITIO EN ESPANHOL E A TÊM DE PROCURAR A VOSSA LISP EM ESPANHOL, NON ACABO NESSA PAGINA PROCUREM NON FIM DA PAGINA AS SETAS PARA PASSAR Á PRÓXIMA PÁXINA ATÉ NON ACABARÁ. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP, FAGA CLIC EN FICHAS ADXUDICADAS E FISCALES OU APLICABLES.

 2. POR QUE A DIFICULTADE DO TIVER ESTÁ BAIXAR COMO LISP. ESTARÁ DIRICIDO A UN SITIO EN ESPANHOL E AÍ TÊM DE PROCURAR UN VOSSA LISP EM ESPANHOL, NON ACABARÁ NESSA PAGINA PROCUREMO NON FIM DA PAGINA AS SETAS PARA PASSAR Á PRÓXIMA PÁXINA ATÉ NON ACABARÁ. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP E FAGA CLIC EN ARQUIVOS ADXUDICADOS E IMPOSTA OU APLICABLE. ESPERO AXUDADO TER

 3. Ola, gustaríame saber se tes algún curso ou formación para aprender a programar en Autocad. E tamén para crear unha aplicación que me axude a contar e identificar un conxunto de polilíneas

 4. boa noite .. gostaria de sabelo para beber 37. Entidades convertidoras 3DFace em sólidos ACIS funciona en todos os versos do auto cad?

 5. Non baixei o seu lisp
  por favor, me enviou lisp

 6. Ola gustaríame saber como podo adquirir eses beizos para extraer as coordenadas dunha polilínea e a de obter os pendentes de polilínea.

  grazas

 7. OLA
  Traballo como debuxante de P&ID e quero saber como podo exportar a Excel os bloques intelixentes que teño nun plan de autocad.
  Os plans son:
  válvulas
  números de liña
  instrumentación
  equipos
  Quero extraer esa información e mostrala en Excel. se alguén me pode axudar por favor

 8. Ola todo,
  Ich sue eine Lisp, morreu en eiler Polylinie an x-beliebiger Stelle eine Stationierung (tamén morreu na Polylinie un dieser Stelle) anzuzeigen.
  LG

 9. Estou a buscar un pendente para facer un gradiente, é dicir, cun círculo de certo radio, hai que cortar unha curva de contorno e xerar unha polilina xerada dende a orixe e así sucede a outro lugar para o deseño dunha estrada e é delincuente. copia os círculos e traza as polilinas grazas

 10. Teñen algunha rutina para atribuír atributos a elementos básicos, non a bloques, e estes pódense visualizar nun cadro de diálogo na pantalla.

 11. Olá

  Como podo descargar os lisp "Exportar puntos de coordenadas a un ficheiro CSV"?

  grazas

 12. Boas noites
  GUSTO DO SÚA APOIO, TENGO UN PROBLEMA O meu AUTOCAD NON CARGA os beceros para debuxar a FICHA DE DATOS TÉCNICOS (COORDINADOS, LIDOS, ANGULOS)

 13. Saúda, vórase á Nomina de rutina AREASX, se é posible.

  Grazie por adiantado

 14. Ola gustaríame acceder á rutina para poñer as progrsivas nun aliñamento.

  Grazas

 15. Gustaríame enviarlle unha rutina de lapis que nas versións recentes non funciona e nas versións anteriores si funcionaba, espero que poida corrixilo ou melloralo, ao correo electrónico que me indique ou cando me envíe a súa rutina.

 16. Moi bo en todo, eu teño dos arcos_de_una_polilinea_en_segmentos_lineales.fas rutina para exportar AutoCAD MIDAS GEN 2015 non importa os arcos xerados en AutoCAD e eu dividídelos en segmentos. Moitas grazas Son de Cuba

 17. Sou português e gostava, é posível, de ter a rotina «RUTINA QUE REPLICA O CONTIDO DUN TEXTO POR O PUNTO DO PUNTO INDICADO».

  Grazas

 18. Por favor, podería dicirme onde podo descargar a túa rutina lisp «Exportar coordenadas apunta a un ficheiro CSV» porque teño a topografía dunha área e necesito exportala a csv ou txt os puntos introdúcense como texto (o contido é a dimensión) e na coordenada. Z sae cero, non o conseguiu?
  Por favor, podes me axudar

 19. Gustaríame o lisp coa función "Eliminar obxectos internos ou externos dunha polilínea seleccionada", porque no artigo non atopo a ligazón de descarga.

 20. Ola, gustaríame saber se hai unha rutina para obter o número de obxectos e poñelos en texto

 21. Querido, trate de baixar algunha rutina e esta advertencia sae:

  Non se atopou

  A URL solicitada / forum / rutina Lisp-to-add-restar o los a valores seleccionados de texto non se atopou neste servidor.

  Ademais, para un erro de 404 non atopou se atopou ao tentar usar un ErrorDocument para manipular a solicitude.

  ¿Que estou mal? 1000 grazas King

 22. Ola, se alguén coñece algún lisp que permita deseñar polígonos, a lonxitude e os ángulos, se alguén sabe, a rutina topo12 se me pode enviar o meu correo juanpaulo_100@htomail.commoitas grazas amigos

 23. bo día, gustaríame saber a rutina de autocad 2014 se tivesen que xerar táboas para determinar coordenadas e deseño de estradas

  grazas

  lembranzas

 24. moi útil para o desenvolvemento de proxectos de enxeñería

 25. Ola
  Desculpe-me peuden axudar coa lingua presa para estreitar unha polilinha coa súa km, quero dicir, se eu tivera un polígono Dm de Incio 100 e fin dm 1000 de orixe, para marcar calquera punto do polígono e eu me xogar seu dm e deixar estipulado.

  Agora o dm de inicio e final sempre será diferente para cada proxecto

  se non me podes axudar, agradecémoslles, xa que traballo con isto con frecuencia e sería moi útil en proxectos de estradas.

  lembranzas

 26. Saúdos alguén me pode axudar coa lingua presa para vincular un levantamento feito con arbitrias coordenadas de dous puntos, entón as coordenadas orixinais do Norte é posto e leste ea elevación deixalos os mesmos arbitárias dos dous puntos de partida para que eu fixen con Aling pero as dimensións son alteradas

 27. Bo día, gustaríame saber se alguén sabe algo de rutina ou ter calquera exemplo simple dunha pequena rutina para crear unha base de datos DBF e engadir datos a el ou eliminar da AutoLISP.
  Espero que me axuden.
  grazas

 28. Ola amigos, quere saber se alguén sabe dunha rutina para medir ángulos (espero externas) dun polígono ea súa distancia e se non é pedir demasiado que foron exportadas a Excel.

 29. Como escribes unha rutina .lsp que se executa cando se carga un debuxo .dwg e cando está gravado?
  grazas

 30. Necesito axuda para ver se alguén que coñece a Lisp me salvará.

  Quero exportar desde 3d Civil Todos seccións xerados arquivos de texto cruzadas, eu teño só o quilometraxe aparece, o desprazamento ea dimensión correspondente.
  Algo así

  Km, Dist. Eixe, Dimensión

  Só iso. Alguén me pode axudar? Non sei nada sobre a programación así que pido axuda.

 31. A ver si entendín.
  Vostede di que coa súa espreita exporta as coordenadas a Excel
  Puxécheslle a distancia? Non entendo iso, supoño que está en AutoCAD como dimensión ou función no lisp?

  Pero se xa ten as coordenadas en Excel, por que non facer unha próxima columna cunha fórmula de Pitágoras entre o punto eo próximo?
  raíz cadrada de ((coordenada y2 - coordenada y2) cadrada + (coordenada x2 - coordenada x1) cadrada)

 32. Bos días Ola, eu quero axudar a LISP. Explique, eu teño un plan de mostraxe cada punto duro con LISP exporta contén as coordenadas a Excel, pero agora entre cada punto e punto, e poñer a distancia, agora quero pasar ese miden entre YPUNTO PUNTO a Excel para menos escribir 400PUNTOS distancias e hai algunha maneira? Por favor, facer moi min e así AVANZO TRABALLO CON rápido.

  Grazas de antemán

 33. Ola, gustaríame saber se hai unha rutina que transforma un plano de autocad a outro sistema de referencia, por exemplo, desde wgs84 a psad56

 34. http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?p=165851#165851

  Rutinas de deseño adxunto longitudianles perfís, transversais, importación e exportación puntos travez Excel, varias utilidades, biblioteca bloque.

  Dentro do cartafol manual, hai a axuda para a instalación.
  Dentro do cartafol de chaves atopará o ficheiro para a activación.
  Dentro do cartafol manual están os ficheiros de axuda para os comandos.

  Nota: Debido a compactación Eliminouse actualizadas e excluídas varias imaxes na guía adxunto axuda manual.
  O manual actualizado pódese solicitar por correo a
  vhcad@hotmail.com
  no caso de que as aplicacións sexan útiles para elas, ou para analizar por conta propia a operación dos comandos.

Deixa unha resposta

Enderezo de correo electrónico non será publicado.

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.