Ficheiros para

Curso de AutoCAD 2013

Restricións xeométricas 12.1

Como acabamos de mencionar, as restricións xeométricas establecen o arranxo xeométrico ea relación de obxectos con respecto aos demais. Vexamos cada un: 12.1.1 Coincidencia Esta restrición obriga ao segundo obxecto seleccionado a coincidir nalgúns dos seus puntos con algún punto do primeiro obxecto. Mentres movemos o selector de obxectos, Autocad resalta ...

CAPÍTULO 12: RESTRICCIONES PARAMÉTRICAS

Cando usamos unha referencia a obxectos de punto final ou centro, por exemplo, en realidade o que estamos facendo obriga ao novo obxecto a compartir un punto da súa xeometría con outro obxecto xa elaborado. Se usamos unha referencia "Paralelamente" ou "Perpendicular" ocorre o mesmo, estamos obrigando á disposición xeométrica do novo obxecto en relación ...

CAPÍTULO 11: SEGUINTO POLAR

Volvamos ao cadro de diálogo "Debuxar debuxos". A pestana "Seguimento polar" permítelle configurar a función do mesmo nome. "Scania polar", como o "tracking" obxectos de referencia, xera liñas a trazos, pero só cando o punteiro atravesa o ángulo especificado, ou aumenta-lo, quere a partir das coordenadas de ...

Filtros de punto 9.1 .X e .Y

Obxecto referencias como "Desde", "punto medio entre 2 puntos" e "Extensión" permítennos entender como Autocad pode indicar puntos que non corresponden exactamente a xeometría dos obxectos existentes, pero pode ser derivada a partir desta idea que os programadores teñen aproveitado para proxectar outra ferramenta de deseño chamado "Filtros de puntos" que ...

CAPÍTULO 9: REFERENCIA A OBXECTOS

Aínda que xa revisamos varias técnicas para debuxar con precisión obxectos diferentes, na práctica, xa que o noso deseño adquire complexidade, os novos obxectos créanse e sempre se localizan en relación cos xa debuxados. É dicir, os elementos xa existentes no noso deseño dános referencias xeométricas para novos obxectos. Con ...

Cadros 8.5

Co que vimos ata agora, sabemos que "tirar" liñas e crear obxectos de texto nunha liña é unha tarefa que se pode facer de forma rápida e sinxela en Autocad. De feito, sería todo o que se levaría a crear táboas de forma fácil e rápida, combinando, por exemplo, liñas ou polilíndios con obxectos de texto para crear ...

Texto de liña múltiple 8.4

En moitas ocasións, os debuxos non requiren máis dunha ou dúas palabras descritivas. Nalgúns casos, con todo, as notas necesarias poden ser de dous ou máis parágrafos. Entón, o uso do texto nunha liña é absolutamente inoperante. En cambio, usamos texto multi-liña. Esta opción está activada co ...

Estilos de texto 8.3

Un estilo de texto é simplemente a definición de varias características tipográficas baixo un determinado nome. En Autocad podemos crear todos os estilos que queremos nun debuxo e logo asociar cada obxecto de texto cun estilo específico. Unha limitación relativa deste procedemento é que os estilos creados gárdanse xuntos ...

Campos 8.1.1 no texto

Os obxectos de texto poden incluír valores que dependen do debuxo. Esta característica chámase "Campos de texto" e teñen a vantaxe de que os datos que presentan dependen das características dos obxectos ou parámetros aos que están asociados, polo que se poden actualizar se cambian. Noutras palabras, ...

8.1 Texto nunha liña

En moitos casos, as anotacións dun debuxo consiste nunha ou dúas palabras. É común ver plans arquitectónicos, por exemplo, palabras como "Kitchen" ou "North Facade". En situacións como esta, o texto nunha liña é fácil de crear e localizar. Para iso, podemos usar o comando "Texto" ou o botón ...

8 CAPÍTULO: TEXTO

Invariablemente, os deseños arquitectónicos, debe engadirse Enxeñaría mecánica ou texto. De ser un nivel urbano, por exemplo, se cadra ten que engadir os nomes das rúas. Deseño das pezas mecánicas moitas veces teñen notas para o taller e os outros van, polo menos, ter o nome ...

Transparencia 7.4

Do mesmo xeito que nos casos anteriores, usamos o mesmo procedemento para establecer a transparencia dun obxecto: selecciónámolo e establecemos o valor correspondente do grupo "Propiedades". Non obstante, hai que sinalar aquí que o valor de transparencia nunca pode ser 100%, xa que se faría invisible para o obxecto. Tamén ...

Espesor da liña 7.3

O espesor da liña é só iso, o ancho da liña dun obxecto. E igual que nos casos anteriores, podemos modificar o espesor da liña dun obxecto coa lista despregábel do grupo "Propiedades" da páxina "Inicio". Temos tamén un cadro de diálogo para configurar os parámetros do dito ...

Tipos de liñas 7.2

O tipo de liña dun obxecto tamén se pode modificar seleccionándoo na lista despregábel correspondente no grupo Propiedades na páxina Inicio, cando se selecciona o obxecto. Non obstante, a configuración inicial de Autocad para novos debuxos só inclúe un tipo de liña sólida. Entón, desde o principio, non hai moito ...

7.1 Cor

Cando seleccionamos un obxecto, resáltase con pequenas caixas chamadas agarradas. Estas caixas axúdanos, entre outras cousas, a editar os obxectos que serán estudados no capítulo 19. Vale a pena mencionalos aquí porque unha vez que seleccionamos un ou máis obxectos e, polo tanto, presentamos "agarradores", é posible modificar os seus ...