Ficheiros para

Cursos - eurodeputado BIM

Curso BIM 4D: usando Navisworks

Dámoslle a benvida ao entorno Naviworks, a ferramenta de traballo colaborativo de Autodesk, deseñada para a xestión de proxectos de construción. Cando xestionamos proxectos de construción de edificios e plantas debemos editar e revisar moitos tipos de ficheiros, asegurarnos de que as distintas disciplinas traballen xuntas e unificar os datos para facer presentacións ...

Curso de inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran é un programa de simulación numérica potente e robusto para problemas de enxeñaría. Nastran é un motor de solución para o método de elementos finitos, recoñecido na mecánica estrutural. E non fai falla mencionar o gran poder que nos aporta Inventor para o deseño mecánico. Durante este curso aprenderás o fluxo de ...

Curso completo de metodoloxía BIM

Neste curso avanzado móstrolle paso a paso como implementar a metodoloxía BIM en proxectos e organizacións. Incluíndo módulos prácticos nos que traballará en proxectos reais usando programas Autodesk para crear modelos realmente útiles, realizar simulacións 4D, crear propostas de deseño conceptual, producir cálculos métricos exactos para estimacións de custos e ...