Comparación entre Geomedia e GvSIG

O presente é o resumo dunha obra presentadonos II Xornadas de SIX Libre, de Juan Ramón Mesa Díaz e Jordi Rovira Jofre baixo o artigo «Comparación de SIG baseados en código libre e SIG comerciais». É unha comparación entre as ferramentas GvSIG e Geomedia; aínda que o fai sen presentar as alternativas que reforzan GvSIG como é SEXTANTE e as recentes melloras; Creo que é un traballo moi intelixente.

Desafortunadamente, é necesario que o post sexa extenso e perda o formato por un momento, aínda que se sintetizou un pouco. Podes descargar a presentación completa a partir de aquí.

Aínda que debo admitir que nestas entradas é cando falo de Dreamweaver para o control preciso das táboas que WordPress non permite

Funcionalidade Resultados Conclusións
Funcións básicas. Configuración do proxecto: Os dous SIX son comparables en posibilidades, Geomedia Pro ofrece a posibilidade de xirar a vista do mapa. Xestión de lendas: gvSIG non está á altura de Geomedia Pro, xa que non incorpora o concepto de conexión, o que permite que as capas abertas no SIX das entidades existentes sexan independentes das diferentes conexións. Edición de capas: Destacamos a liña de comando de debuxo gvSIG, o estilo de CAD ea gran cantidade de cazas existentes en Geomedia Pro. Creación de temas: gvSIG e Geomedia están combinados neste punto, os dous SIX permiten a creación con certa facilidade de temas por valor único ou por rango. Damos o mesmo peso ás catro seccións (25% por sección). O resultado final é: Geomedia Pro está ligeramente por encima de gvSIG en termos de funcionalidades básicas. A sección onde menos destaca GvSIG é a xestión da lenda, a causa é a súa rixidez xa que non permite ocultar cada peso ou inserir as entidades de conexión existentes no SIX, xa que a orientación mencionada anteriormente non existe.
Análise espacial Características: Existen catro categorías de posible análise: reclasificación por atributos, superposicións, áreas de influencia e consultas topolóxicas. Nos catro gvSIG e Geomedia Pro, teñen funcionalidades representadas. Non obstante, en gvSIG as funcións non foron explotadas ao máximo. Método: Desde o punto de vista dun usuario, o Geomedia Pro é máis doado de usar as diferentes funcionalidades da análise espacial. Nunha pantalla o usuario decide con que entidades desexa traballar, que relación aplicar e cal atribúe ao filtro. En gvSIG, todas as saídas das análises gárdanse nun arquivo de Shapefile o que implica que para vincular tres análises diferentes, é necesario crear dous ficheiros intermedios que non sexan de utilidade. A análise espacial é unha das funcionalidades máis importantes dun SIX cando se trata de xerar información cualitativa e, sobre todo, é o que distingue un SIX dun CAD. Neste aspecto básico avaliamos dous puntos, as diferentes funcionalidades (peso 60%) soportadas por cada SIX, eo método (peso 40%) ou caso de uso desde o punto de vista do usuario para usar a análise espacial. Capacidade de Raster: xeorreferenciación, formatos, filtrado e manipulación. Conclusións: En definitiva, Geomedia Pro destaca en capacidades analíticas e en instalacións para o usuario. GvSIG é un produto moi novo e aínda ten que mellorar algunhas das súas funcionalidades.
Capacidade de trama Valoramos neste aspecto tres conceptos diferentes: a georeferencia das imaxes (peso 35%), a visualización de ortofotos (peso 35%); e, o filtrado e manipulación de imaxes georreferenciadas (peso 30%). Xeorreferencia de imaxes: A ferramenta é igual de intuitiva nos dous SIX, pero bastante inestable en gvSIG, en moitos casos a operación termina por erro, polo que foi avaliado cara a abaixo en gvSIG. Visualización de ortofoto: Pódese comprobar a gran variedade de formatos de ráster georreferenciados nos que Geomedia Pro e gvSIG poden funcionar. Filtrado e manexo: Neste apartado, gvSIG anotou moi alto grazas á súa extensión de piloto ráster. Permite a análise de datos estatísticos (histogramas) nas imaxes, á aplicación de filtros como o alisado por paso baixo. Conclusións: Os dous SIX son pares, a diferenza é a estabilidade proporcionada por Geomedia Pro á ferramenta de xeorreferencia de imaxes, mentres que gvSIG mostra capacidades superiores no filtrado e manipulación grazas á súa extensión ráster.
Interoperabilidade Neste aspecto estúdase a interacción do SIX con outras fontes de datos, a interoperabilidade é un bo diferenciador dun SIX. Valoraremos globalmente o aspecto e dividir as fontes de datos en catro categorías: formatos SIX, formatos CAD, bases de datos e estándares OGC.Formatos de SIX

  • ArcInfo, ArcView, Shapefile, Framme, Geomedia Smartstore, Mapinfo

Formatos de CAD

  • DGN, DXF, DWG

Bases de datos

  • Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Spatial / Locator, PostgreSQL / PostGIS

Normas OGC

  • GML, WFS, WMC, WMS, WCS
Conclusións: Geomedia Pro é o GIS máis interoperable coa súa gran capacidade de ler e escribir en diferentes fontes de datos (Microsoft Access, Oracle ...) e a capacidade de exportar datos a formatos CAD como DWG. GvSIG destaca na súa vontade de traballar cos estándares OGC e unha boa predisposición á incorporación de Oracle como base de datos xunto con PostgreSQL / PostGIS.
Actuación Para avaliar o rendemento, queremos medir a sobrecarga (peso 30%), a velocidade de xestión (peso 30%) ea optimización dos algoritmos de análise espacial (peso 40%). No medida de sobrecarga, gvSIG foi máis rápido que o Geomedia Pro. Os resultados de Geomedia melloran o tempo medido cun 50%, só cambiando o formato de datos de Shapefile a Geomedia Smartstore. No medición de velocidade de xestión movemos grandes volumes de información dunha capa a outra. GvSIG é de novo máis rápido que o de Geomedia Pro. medida de optimización dos algoritmos de análise espacial, xurdiu Geomedia: estabilidade e velocidade de ferramentas. En gvSIG hai erros causados ​​pola túa biblioteca de JTS ou a túa incapacidade de traballar con certas topoloxías. Conclusións: gvSIG é máis rápido que Geomedia Pro, graficando ou movéndose
datos dunha capa a unha base de datos, grandes volumes de información. Doutra banda, Geomedia Pro destaca en estabilidade e velocidade ao realizar análises espaciais, xa que logo, é moito máis que gvSIG.
Personalización de SIX Avalamos globalmente tres preguntas diferentes: que o SIX permite a personalización, o tipo de linguaxe ou os scripts que o fan posible; e, a documentación existente. O SIX permite a personalización? En ambos casos, a resposta é positiva: si! Tipos de linguaxe ou scripts, gvSIG ten un linguaxe de script (Jython) e tamén pode crear extensións en Java usando as clases de gvSIG. En Geomedia Pro está desenvolvido nos idiomas de Visual Basic 6.0 e .Net, coas súas bibliotecas de obxectos para crear comandos integrados ou programas externos ao SIG. Documentación, Geomedia Pro ten unha extensa documentación onde cada obxecto é descrito e é rico en exemplos. En gvSIG, a documentación está espallada e pouco profunda. Faltan unha descrición de cada arquitectura de clase de compoñentes e gvSIG, así como unha descrición exhaustiva das clases necesarias. Conclusións: Nos dous SIX, a solución de personalización está ben resolta. Na documentación gvSIG, a avaliación é negativa. Un programador experto en SIX é máis fácil de personalizar Geomedia Pro que gvSIG, debido ás lagoas da documentación en gvSIG.
Capacidade de 3D Valoramos a capacidade de edición da coordenada Z (peso 40%), a representación do territorio en 3D (peso 30%); e, a representación de Volumes (peso 30%). Conclusións: Ningún dos dous SIX ofrece posibilidades serias nas seccións avaliadas, só Geomedia Pro destaca en dúas capacidades: Geocodificar a coordenada Z e mantela cando se exporta a outros formatos; e, coa posibilidade, cun comando creado por unha empresa fóra de Intergraph, facer extrusões de polígonos a volumetría e visualizalos desde Google Earth ou traballar con Geomedia Terrain, un produto complementario coas funcionalidades desexadas. En gvSIG estas posibilidades estarán dispoñibles na futura versión de gvSIG 3D.
Mapas Como xa reflectimos na memoria do proxecto, a xeración dun mapa é o motivo final para utilizar un SIX. Neste aspecto avaliamos a usabilidade (peso 50%) da ferramenta eo brillo (peso 50%) do resultado. Usabilidade: En Geomedia Pro, a ferramenta de mapeamento podería ser máis intuitiva, aínda que o proceso de creación de mapas é sinxelo. En gvSIG atopamos unha ferramenta fácil de usar e, ao mesmo tempo, intuitiva desde o inicio, menos cando se move a barra de escala dun mapa, xa que se perden as propiedades de visualización; Por outra banda compensarase coa xeración directa do mapa a PDF. Vistosidade: Tanto gvSIG como Geomedia Pro proporcionan ao usuario todas as ferramentas necesarias para crear un mapa atractivo: capacidade de edición, posibilidades de personalización de símbolos e barras de escala (formatos: SVG en gvSIG e WMF en Geomedia), edición da lenda . Conclusións: Os dous SIG son equivalentes entre si, con dúas ferramentas para crear e compoñer mapas moi profesionais.
Documentación e Soporte A documentación insuficiente ou o soporte inadecuado ao usuario pode facer que un usuario abandone ou descarta o uso dun SIX. Para evalualo, dividíano en dúas seccións: documentación e soporte, cun peso igual para valorala globalmente. Documentación: No caso de Geomedia Pro, a avaliación é moi positiva, hai documentación de todo tipo xunto cos exemplos necesarios, instalados xunto con Geomedia Pro. En gvSIG é o feito de ter que descargar toda a documentación sen un mínimo de documentación instalada xunto con a ferramenta ea superficialidade da documentación de desenvolvemento, non nos obriga a valorar este punto o máximo posible. Soporte: A experiencia neste Proxecto de Carreira Final con gvSIG é que, nun prazo de tres horas, despois de formular unha pregunta na lista de usuarios, obtense unha resposta efectiva. Demostrando a aposta feita por gvSIG nas listas de usuarios. Evitando en calquera momento o usuario ten a sensación de estar só fronte a calquera incidente. Mostra de forma positiva, a experiencia de moitos anos de Intergraph, atendendo ás necesidades dos seus usuarios. O soporte proporcionado a Geomedia Pro lévase a cabo de tres maneiras: base de datos de coñecemento, asistencia en liña e por teléfono. Conclusións: No titular subministrado ao usuario da ferramenta, os dous SIG son equivalentes. No aspecto da documentación Geomedia Pro pasa por diante de gvSIG, en calidade e exemplificación. Valoramos o despregue de documentación no Geomedia Pro cando instalamos a ferramenta, sen que o usuario tivese que acceder a enlaces web para obter toda a documentación necesaria como en gvSIG.
Aspectos económicos Os custos de cada SIG (licenza, adestramento, personalización, mantemento ...) foron explicados, exemplificando o custo económico de "implantar unha licenza durante os dous primeiros anos; e, valorando se o prezo corresponde ao produto. Conclusións: O custo de Geomedia Pro é superior ao de gvSIG, con todo, o Geomedia Pro é un produto moi estable e cunha boa resposta de soporte de Intergraph. A resposta sería: os dous SIX teñen o prezo que custan.
Geomedia gvSIG
Tarifa de licenza 13.000-14.000 € 0 €
Custo de mantemento da licenza 2.250 € 0 €
Custo de soporte Incluído no custo de mantemento: soporte telefónico, lista de usuarios; e, se o volume de licenzas é importante, en persoa técnica para as oficinas do cliente. 0 €, o sistema de soporte está baseado nas listas de usuarios e a resolución de dúbidas realízase en 24-48h.
Custo de formación 900 € 27 horas en 5 días 300 € un curso de 20 horas.
Custo de personalización 500 € -700 € home / día 240 € - 320 € home / día.

Na táboa de resultados, amosamos a avaliación de cada aspecto; e, a avaliación global de cada SIG; ponderado de 1 a 5 onde orixinalmente aínda que o traduzo de 0% a 100%: 20% é def
40% non é suficiente, 60% é suficiente, 80% é notable; e 100% é excelente. É interesante que en xeral, a gvSIG ten unha tendencia moi interesante a converterse nunha alternativa bastante estable, especialmente porque ten un plan de desenvolvemento a medio prazo ben definido.

Aspecto avaliado Geomedia Pro gvSIG
Características básicas dun SIX 100% 80%
Análise espacial 100% 80%
Capacidade de trama 80% 80%
Interoperabilidade con diferentes fontes de datos 100% 80%
Actuación 80% 80%
Capacidade de personalización, scripts ou linguas non-SIX 100% 60%
Capacidades 3D 40% 20%
Mapas 100% 100%
Soporte de documentación 100% 80%
Aspectos económicos a valorar 100% 100%
Valoración global SIG 100% 80%

As respostas de 2 a "Comparación entre Geomedia e GvSIG"

  1. Ola, moi bo blog, se o desexas, entra na miña web para publicar un comentario. Salsas.

    base de datos de argentina

Deixa unha resposta

Enderezo de correo electrónico non será publicado.

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.