Ficheiros para

catastro

Esta terra non está á venda

Este é un artigo interesante de Frank Pichel, no que analiza o valor engadido da seguridade xurídica aplicada aos inmobles. A pregunta inicial é interesante e moi certo; Recórdame a miña recente visita á zona de estar de Granada en Nicaragua, onde unha fermosa casa colonial literalmente ten graffitis "propiedade en

implantación ALMS usando INTERLIS - Colombia

A terceira semana de xuño, 2016 ensinou o Curso INTERLIS, visto como unha linguaxe e instrumentación para facilitar a implementación do Modelo de dominio da Administración da Terra (LADM) no ámbito da administración colonial colombiana. O curso desenvolveuse en dúas etapas, unha a nivel básico / teórico cun gran grupo