Ficheiros para

catastro

Recursos e solicitudes de rexistro administrativo en que se describen as propiedades rústicas, urbanas e especiais.

NAD 27 ou WGS84 ???

Aínda que fai algún tempo os Institutos Xeográficos de América Latina fixeron oficial o cambio a wGS84 como unha proxección estandarizada, o cambio no nivel de uso é un pouco lento. Na verdade a proxección é sempre cilíndrica eo cambio implica un cambio de Datum entre NAD27 e NAD83, a pesar das implicacións ...

Fases da xestión catastral municipal

A xestión territorial é unha competencia local, as leis municipais atribúen esta responsabilidade aos gobernos locais. A diversificación dos municipios ou municipios, cos seus diferentes niveis de desenvolvemento, dimensión territorial, criterios de xurisdición, topografía e capacidade de xestión fan que a actividade catastral percorre diferentes ámbitos de actuación. A. Esfera tributaria ...